HomeKnokke-HeistEr ligt €123 of zelfs €227 voor je klaar

Er ligt €123 of zelfs €227 voor je klaar

De gemeentelijke premie voor het thuis verzorgen van een kind met een beperking bedraagt sinds dit jaar 227 EUR op jaarbasis, wanneer het volledig thuis opgevoed en verzorgd wordt. Wanneer het kind schoolloopt (externaat) of opgenomen is in een semi-internaat (erkend door VAPH) bedraagt de toelage 123 EUR. 

Wie komt in aanmerking? 

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de premie: 

  • Het kind met een beperking is maximum 20 jaar en heeft de verhoogde kinderbijslag. 
  • Het kind 
  • verblijft permanent thuis.  
  • is semi-intern in een centrum met semi-internaatstelsel erkend door VAPH en komt dagelijks naar huis. 
  • volgt gewoon of buitengewoon onderwijs georganiseerd en komt dagelijks naar huis 
  • zit niet op internaat. 
  • De ouders staan in voor de opvoeding en de verzorging van het kind, al dan niet in combinatie met een beroepsbezigheid. 
  • Het netto-belastbaar inkomen van de ouders van het laatst gekende dienstjaar, mag een vastgesteld grensbedrag niet overschrijden. 
  •  

Waar aanvragen? 

Elke dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag van 9 tot 11.30 uur in het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1, 8301 Knokke-Heist  
T 050 530 900   sociaalhuis@knokke-heist.be  

In het Infopunt kun je trouwens ook nog terecht voor andere premies. Er is ook een premie voor een tussenkomst in vakantiekampen voor personen met een beperking en een premie voor aanpassingswerken van woningen voor ouderen. 

Meer informatie, het reglement en de aanvraagformulieren vind je ook op de website van het Sociaal Huis via volgende link: http://sociaalhuis.knokke-heist.be/infopunt/gemeentelijke-sociale-premies

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers