Home Zwinregio EU en UK dicht bij een overeenstemming over (onze) visserij

EU en UK dicht bij een overeenstemming over (onze) visserij

Diverse bronnen bevestigen dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn dicht bij een overeenstemming over visserij, al maanden een van de drie belangrijkste twistpunten in hun moeizame overleg over een handelsakkoord. Visserij is voor onze regio een belangrijk item met het oog op de Brexit.

Na een onderbreking van twee dagen is het slepende overleg hervat over een Brits-Europees handelsverdrag na de Brexit. Nadat de onderhandelingen in Londen waren vastgelopen, gingen ze zondag in Brussel verder.

Londen en Brussel denken er heel verschillend over, of Europese vissers na 1 januari nog in Britse wateren mogen vissen en hoeveel ze daar mogen vangen, maar ze zouden nu toch ‘langzaam aan een landingszone naderen’, zegt een bron aan EU-zijde. ‘Dit is niet het voornaamste struikelblok.’

De onderhandelaars, die na tussenkomst van de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen zaterdagavond op zondag de draad weer hebben opgepakt, worstelen vooral nog met het zogenoemde ‘eerlijke speelveld’. Ze worden het er maar niet eens over, of de EU tegenmaatregelen mag nemen als de Britten straks de regels voor bedrijven versoepelen of staatssteun verlenen.

Het handelsverdrag moet vanaf 1 januari 2021 voorkomen dat de handel tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië op grote barrières stuit.

Voor de visserij moet blijken waar de onderhandelingen toe leiden, maar van zodra er een uitkomst zou zijn, zelfs een No Deal, zal het nodig zijn om naast vangstmogelijkheden 2021 ook te bepalen hoe de aanlopen in Britse havens geregeld kunnen worden, het transport – vooral de transit op Britse bodem – de douane- en voedselveiligheidsformaliteiten, en zo meer. Vooral om de nodige licenties te bekomen, zal snel gewerkt moeten worden. Met het oog op het nakende ontknopingsmoment vroeg de European Fisheries Alliance (EUFA), met Rederscentrale
als Belgische vertegenwoordiger, aan haar leden om de Europese parlementsleden van hun lidstaat te contacteren, voornamelijk de leden van de UK Coordination Group
en de delegatieleiders. Dit om hen nogmaals te wijzen op de ongewijzigde EUFA-doelstellingen en om bevestiging te vragen van hun on-aflatende steun in deze cruciale fase van de brexit-onderhandelingen. Een effectief bewijs van hun steun is terug te vinden in een open brief die op 15 oktober werd ondertekend door maar
liefst 59 Europese Parlementsleden. Hierin wordt opgeroepen om te streven naar een handelsakkoord dat gunstig is voor beide partijen. De ondertekenaars waarschuwen
echter dat er geen overeenkomst zal komen ongeacht de kostprijs. Zo wordt er specifiek benadrukt dat een handelsakkoord enkel mogelijk is indien deze gekoppeld wordt aan een gedragen visserijakkoord.

De komende uren (dagen) weten we hoe de toekomst van onze visserij na de Brexit er echt zal gaan uitzien.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers