16.9 C
Knokke-Heist

Ex-parlementslid Eist Gelijkheid in Pensioenbonus: Storm Rondom Kamer en Parti Socialiste… wat doet de Knokke-Heistse Pro Lege voorzitter?

Oud-Kamerlid Maurice Lafosse (88) sleept de Kamer voor de rechter vanwege een ongelijke pensioenbonusregeling. Lafosse, die in het verleden betrokken was bij verschillende schandalen, eist gelijkheid in de gunstregeling van 20% voor alle parlementen en krijgt steun van de invloedrijke bond van ex-parlementsleden, vzw Pro Lege, met Knokke-Heistenaar als voorzitter.

De afgelopen weken is het parlement het middelpunt van controverse vanwege de pensioenbonussen die Kamerleden kunnen ontvangen. Kamerleden kunnen hun wettelijk maximumpensioen van 7.813 euro bruto per maand verhogen met 20%, tot wel 9.375 euro per maand, op voorwaarde dat de pensioenrechten van andere uitgeoefende banen in het verleden worden gecumuleerd. Echter, deze bonus van 20% bestaat pas sinds 2014 in de Kamer, terwijl het al sinds 2004 van kracht is in het Vlaams en Waals parlement én in de Senaat.

Maurice Lafosse, voormalig lid van de Parti Socialiste en burgemeester van Bergen tussen 1989 en 2000, heeft een rechtszaak aangespannen bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Lafosse kwam meerdere keren in opspraak tijdens zijn actieve carrière, onder andere vanwege het huren van een sociale woning voor slechts 75 euro per maand en gesjoemel van zijn zoon Pascal Lafosse, toenmalig schepen in Bergen.

De steun van vzw Pro Lege, onder voorzitterschap van Knokke-Heistenaar en ere-senator en volksvertegenwoordiger Manu Desutter, heeft de aandacht getrokken. De vereniging, opgericht in 1980, heeft als doel vriendschappelijke contacten tussen voormalige parlementsleden te bevorderen en te waken over hun morele en materiële belangen. Met 283 leden, waaronder gewezen Belgische leden van het Europees Parlement en gewezen ambtenaren-generaal van de Kamer en de Senaat, is de vereniging invloedrijk.

De uitspraak in de rechtszaak staat gepland op 6 september, en de uitkomst kan grote gevolgen hebben voor de pensioenregelingen van alle parlementsleden. Het is opmerkelijk dat vzw Pro Lege juist nu hun omstreden collega Maurice Lafosse lijkt te steunen in deze zaak, maar een officieel persbericht is tot nu toe nog uitgebleven. De vraag rijst of deze steun gevolgen zal hebben voor het imago van de vereniging en of de uitspraak een grote impact zal hebben op het pensioenstelsel van de parlementsleden in België.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen