18.7 C
Knokke-Heist

Expert: “Laat het schooldossier nu afkoelen en ga rond de tafel zitten”

De schoolraden van het Gemeentelijk Onderwijs dreigen een rechtszaak aan te spannen als de plannen om De Pluim en Het Anker over te hevelen naar het GO-onderwijs doorgaan. Ook Ere-Schepen Danny Despiegelaere mengt zich in het debat. Experts pleiten dan weer voor afkoeling en overleg.

Volgens Walter Vandenbossche voormalig Vlaams Parlementslid uit Brussel en nu ook de juridisch adviseur van de schoolraad gaat het niet om onderwijs, maar om immobiliën. “De gemeente werd vorig jaar veroordeeld door de Commissie Zorgvuldig bestuur wegens het niet naleven van het participatiedecreet. Overleg met de scholen, leerkrachten en ouders werden niet gepleegd en de gemeente verloor het beroep tegen de uitspraak”, zegt Vandenbossche.

Naast het bevestigen van de beslissing vraagt Vandenbossche om een zware financiële schadevergoeding (lees belastinggeld) voor de handelswijze van het schepencollege. Als de gemeentelijke beslissing om het onderwijs over te dragen toch doorgaat, zal de schoolraad de nietigheid van deze beslissing eisen via de gewone rechtbanken. Vandenbossche bekritiseert de gemeente voor het gebruiken van kinderen als wisselgeld om bouwprojecten te realiseren en zegt dat dit niet kan worden getolereerd.

Een bizarre denkpiste van de jurist. De uitspraak van de Commissie Zorgvuldig bestuur is immers niet bindend (men hoeft zich niet te houden aan de uitspraak van de commissie), maar het onderwijsdossier blijft hoe dan ook beladen met emoties van zowel ouderverenigingen als de lokale politiek.

In een artikel op de gretig gedeelde Facebookpagina van voormalig schepen van Knokke-Heist, Danny Despiegelaere, reageert hij ook op het dossier van het gemeentelijk onderwijs. Hij wil vooral de eer van burgemeester Leopold Lippens hoog houden, aangezien hij in 2015 een doorlichting heeft gevraagd van het gemeentelijk onderwijs. Na uitgebreide discussie werd besloten om het onderwijs te behouden, een nieuwe school te bouwen (de Pluim) en verder te investeren in het onderwijs, voornamelijk onder impuls van schepen van onderwijs Ingrid Reubens.

Despiegelaere vraagt zich in de Facebookpost af waarom de huidige burgemeester terugkomt op zijn verkiezingsbelofte om het gemeentelijk onderwijs maximaal te steunen. Dit was niet alleen een verkiezingsbelofte, maar ook een persoonlijke belofte aan Schepen Reubens in ruil voor haar steun voor zijn verkiezingscampagne. Despiegelaere begrijpt haar ontgoocheling en vindt het ergste de druk op gemeenteraadsleden van zijn eigen partij en de weigering om voor deelbeslissingen terug te gaan naar de gemeenteraad. Despiegelaere vraagt daarom om terug te gaan naar de gemeenteraad en een geheime stemming toe te staan.

Er zijn volgens Despiegelaere nog teveel onbekende factoren in dit dossier, zoals de kostprijs van het onderwijs, de uitbreiding van de Pluim in de Tolpaertpolder, de wederbeleggingsvergoeding bij verkoop van de school, de engagementen van de gemeente bij de verkoop van de MAKZ-site en de houding van ouders bij een mogelijke overname door het GO. Despiegelaere sluit af met de oproep om een enquête te houden onder ouders en zich af te vragen of het Vrij onderwijs in dit debat ondertussen de grote winnaar zal blijken te zijn.

Oplossing

Communicatie Experts raden aan om een afkoelperiode in te lassen om normale gesprekken mogelijk te maken tussen het gemeentebestuur, ouders, de ouderraden en het personeel. Nog voor de gemeenteraad een beslissing moet nemen. “Iedereen kent nu het standpunt van de schoolraden. Het verengen van het dossier tot een immo-project door de schoolraden is verkeerd. Het lijkt een perceptie te creëren los van de onderwijsplannen zelf”.

Een nieuw schoolconcept gecombineerd met betaalbaar wonen voor jonge gezinnen moet kunnen worden overwogen. “Een draagvlak creëren voorafgaand aan de beslissing is de enige juiste aanpak. Dit gebeurde niet waardoor de inhoud van de plannen niet meer in de juist context en objectief kunnen worden beoordeeld door de ouders, de bevolking en bepaalde media”, klinkt het.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen