18.4 C
Knokke-Heist

Fluxys bereidt aanleg van belangrijke leiding voor in de energietransitie door Damme

Fluxys, een belangrijke voortrekker van de energietransitie in België, bereidt de aanleg voor van een leiding tussen Zeebrugge en Evergem als oplossing voor de continuïteit in de energiebevoorrading van België en de buurlanden. Deze leiding is ook een belangrijke stap in de uitvoering van de Belgische federale waterstofstrategie en de Vlaamse waterstofvisie. Fluxys legt de leiding aan om klaar te zijn voor de toekomstige energiemolecules, waardoor deze op termijn omgeschakeld kan worden naar koolstofneutrale waterstof als energiedrager.

De aanleg van deze strategische leiding start zodra de nodige vergunningen zijn afgeleverd. De planning omvat een voorstudie van het project, met overleg met de gemeenten en administraties, contacten met eigenaars en exploitanten van betrokken percelen en een informatievergadering. De vergunningsprocedures omvatten een verklaring van openbaar nut, een vervoersvergunning en een omgevingsvergunning. De aanleg van de leiding en de bouw van bovengrondse installaties zijn gepland in 2025, met de ingebruikneming van de leiding in november 2025.

Fluxys zorgt voor een vaste contactpersoon voor eigenaars en exploitanten van betrokken terreinen, zoals Yves Cuvelier voor Damme, die vanaf de voorstudie tot het plaatsherstel na de aanleg van de leiding bezorgdheden kan overleggen en de karakteristieken van percelen kent.

Contactpersoon: Yves Cuvelier 0471 84 87 33

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen