4.8 C
Knokke-Heist

Geleide natuurwandeling aan de Zwinmonding 

Op zondagnamiddag 18 december 2022 organiseert Natuurexploratie opnieuw een geleide natuurwandeling, dit keer aan de Zwinmonding en de dijken van het Nederlandse deel van de Zwinuitbreiding. De excursie staat dit keer in het teken van overwinterende eenden, steltlopers en andere overwinterende vogels van slik en schorre. Afspraak om 14.30 uur aan de parkeerplaatsen langs Duinweg tussen Cadzand-Bad en Retranchement bij overgang naar de Zwindijk Retranchement Nederland.

Natuurexploratie Zwin

Aan de Zwinmonding en de uitbreiding van het Zwin gaan de deelnemers op zoek naar de overwinterende vogels. De bij laagtij droogvallende slikken van de uitgebreide Zwinvlakte vormen het ideale foerageergebied voor tal van overwinterende steltlopers. Vooral wulp, bonte strandloper, tureluur, scholekster en bontbekplevier zijn soms in vrij grote aantallen in de Zwinvlakte aanwezig, aangevuld met kleinere aantallen zilverplevier.
Ook overwinterende eenden als bergeend, smient, wilde eend en wintertaling zijn in de Zwinmonding soms in vrij grote aantallen aan te treffen. Soms zie je in dit biotoop tijdens het winterhalfjaar ook kleine groepjes rotganzen, een typische soort voor het zilte milieu en het kustgebied. Maar ook andere ganzen met vooral grauwe gans en kolgans en in kleinere mate kleine rietgans zijn in de omgeving aanwezig.

Deze winter zijn aan de dijken van de Zwinvlakte grote groepen vink en putter aanwezig. Ideaal moment dus om de vogel van het jaar in het veld waar te nemen. Maar met dit winterweer maken nauurliefhebbers in de slikke en schorre mogelijks ook kans op een groepje van de zeldzame sneeuwgors, strandleeuwerik of frater die zich te goed doen aan de zaadjes van klein schorrekruid en lamsoor. Hoe strenger de winter hoe groter de kans dat je deze zangvogeltjes kunnen waarnemen. Ook ijsvogel foerageert af en toe langs de Zwingeul.

Natuurexploratie bonte strandloper

In de schorre aan de rand van de Zwingeul bevindt zich ook een kleine slaapplaats van de zeldzame blauwe kiekendief. Nu na de grote uitbreidingswerken de rust in het gebied teruggekeerd is, kan deze traditionele slaapplaats van deze soort mogelijks opnieuw uitgroeien naar z’n vroegere grootte. Tegen avondval kijken de deelnemers dan ook uit naar arriverende, overwinterende exemplaren van de blauwe kiekendief. Terwijl geniet je tevens van een groeiend aantal wulpen, die ook op hun slaapplaats in de schorre arriveren. En wie weet, maak je bij schemering ook kans op een velduil, een van de zeldzamere soorten die ook in de regio vertoeft.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden
Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be
Gids: Patrick Demaecker – T 050 51 91 01 of 0475 407 929
Deelname:
Voorinschrijving uiterlijk vòòr 11 uur de dag van de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Like & deel onze nieuwsberichten

Geniet elke dag van onze gratis krant en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. We waarderen het als je onze berichten op sociale media leuk vindt en deelt, dit helpt ons om onze inhoud nog verder te verspreiden. Dank je wel voor je steun en we hopen je regelmatig terug te zien!

logo kneistikrant

Ook dit moet je even lezen