13 C
Knokke-Heist
zaterdag, september 18, 2021
spot_img

Geleide natuurwandeling in de Korte duinen, de Hazegraspolder en de Kalfduinen

Op donderdag 29 juli 2021 om 14 uur organiseert Natuurexploratie een geleide natuurwandeling in de Korte duinen, de Hazegraspolder en de Kalfduinen. Dit keer staat alles in het teken van de zomerse natuur van schrale dijkbermen en het binnenduinrandgebied.  

Het Knokse binnenduinrandgebied wordt vooral gekenmerkt door z’n kleine landschapselementen als bomenrijen, hagen, hakhoutbosjes, duinpoelen en schrale, zandige duinakkers.  Je treft er sommige jaren nog de typische planten aan van schrale akkers als gewone spurrie, korenbloem en akkerviooltje.  Maar zelfs in deze schrale akkers komen deze soorten steeds meer onder druk te staan door overbemesting en het wegploegen van de schrale bermen. 

Bovendien is hier in de Oude Hazegraspolder aan natuurherstel gedaan om meer van het oorspronkelijke duinreliëf & duingrasland met typische vegetatie terug te krijgen. In de open zandige stukken van het herstel van duinreliëf komen blauwvleugelsprinkhaan en basterdzandloopkever veelvuldig voor. Ook werden opnieuw meer duinpoelen gecreëerd, zowel interessant voor amfibieën als diverse vogelsoorten zoals doortrekkende steltlopers en kwikstaarten. 

De schrale weilanden met duinpoelen vormen in deze periode het foerageergebied voor wulpen en ooievaars. Maar in deze periode treffen we er mogelijks ook reeds steltlopers aan die als broedvogel van het hoge noorden reeds op terugtocht zijn naar het zuiden. Oeverloper, regenwulp en witgatje behoren tot de mogelijkheden. 

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute. 

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. 

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker – T 050 51 91 01 of 0475 407 929 

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis. 

Lees ook deze artikels

- Advertisement -

Kneistikrant gebruikt cookies. Als je verder kijkt aanvaard je dus ook onze cookies!