HomeKnokke-HeistGeleide natuurwandeling in de Zwinduinen

Geleide natuurwandeling in de Zwinduinen

Op donderdag 15 juli 2021organiseert Natuurexploratie een geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat De Zwinduinen. De deelnemers verzamelen om 14 uur aan het Oosthoekplein in Knokke-Het Zoute om vervolgens de gevarieerde natuurrijkdom van dit duingebied te ontdekken.  

In de Zwinduinen treffen we nagenoeg alle mogelijke duinbiotopen aan. Van kurkdroge duingraslanden in de buitenduinen tot stukken met de typische vegetatie van vochtige duingraslanden, afgewisseld met duinstruweel en duinbos. De duingraslanden staan nu nog in volle bloei met een uitzonderlijk rijke flora, zoals geel walstro, muurpeper, vogelwikke, veldlathyrus, grote & kleine ratelaar, diverse klavers en hoornbloemen. Vooral de vochtige duingraslanden herbergen een aantal zeldzame soorten als diverse soorten duizendguldenkruid, rode en stijve ogentroost en de aromatische watermunt.

Dit duingebied gonst dan ook van het leven met tal van vogelsoorten die in het duinstruweel en duinbos broeden. De vele bloeiende planten worden rijkelijk bezocht door tal van insectensoorten, zoals zweefvliegen, vlinders, bijen en hommels. De open zandige stukken van het duin herbergen soorten als de blauwvleugelsprinkhaan en de basterdzandloopkever, een geducht jager op allerhande lopende insecten. De talrijke sprinkhaansoorten die de schrale droge graslanden bevolken, moeten dan weer op hun hoede zijn voor de sprinkhaandoder.

De duinpoelen lokken dan weer tal van libellensoorten en waterjuffers, zoals de gewone oeverlibel, diverse soorten heidelibel en het lantaarntje.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers