Home Cultuur Gemeente gaat 451 300,11 euro verdelen onder cultuur, jeugd en sport

Gemeente gaat 451 300,11 euro verdelen onder cultuur, jeugd en sport

De corona-pandemie treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het Vlaams Parlement heeft op 17 juni de decretale basis voor deze bijkomende financiering goedgekeurd. Deze middelen zijn reeds uitbetaald op 15 juli 2020. Voor onze gemeente gaat het over een bedrag van 451 300,11 euro.

Het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist komt moet een verdeelsleutel naar de gemeenteraad van 23 september. Voor de verdeling van de middelen wordt voorgesteld om de basissubsidies die in de huidige subsidiereglementen staan als uitgangspunt te nemen. We komen dan tot volgende bedragen:

Jeugd: 2 x 18 500 euro = 37 000 euro  

Cultuur: 2 x 46 600 euro = 93 200 euro  

Sport: 2 x 107 000 euro = 214 000 

Er rest dan nog 107 100,11 euro uit de subsidiepot (451 300,11 euro – 37 000 euro – 93 200 euro –  214 000 euro).  Hiervan wordt 6 561 euro toegewezen aan jeugdhuis ’t Verzet, ofwel een verdubbeling van hun nominatieve subsidie, te spreiden over 2020 en 2021 (50/50). Jeugdhuis ’t Verzet valt namelijk niet onder de basissubsidie van de jeugdverenigingen en zou ander uit de boot vallen.

De rest, een bedrag van 100 539,11 euro wordt toegewezen aan de sportsector. De financiële verliezen in die sector zijn aanzienlijker dan bij jeugd en cultuur.

Samengevat:

Jeugdbewegingen: 37 000 euro

’t Verzet: 6 561 euro

Sociaal-culturele verenigingen: 93 200 euro

Sportverenigingen: 314 539,11 euro

TOTAAL: 451 300,11 euro

In het subsidiereglement zijn voor elke sector de concrete voorwaarden en bedragen opgenomen om de middelen te verdelen over de verenigingen. Aan de gemeenteraad van Knokke-Heist om deze verdeling goed te keuren.

- Advertisment -

Lees ook dit

2 jaar voorwaardelijk voor Zeebruggenaar met een kort lontje

Een veertiger uit onze buurgemeente Zeebrugge bijna dag op dag twee jaar geleden net gedaan met werken, toen hij het op een parking...

Vissers kijken uit naar meer “tong” in 2021

De kans is de reëel dat onze vissers volgend jaar meer tong mogen vangen. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits...

Deuren foto-expo MOØDe van Anton Corbijn vervroegd weer open

Begin november moest de foto-expo MOØDe van topfotograaf Anton Corbijn door de strengere coronamaatregelen noodgedwongen een rustpauze nemen. Vermoed werd dat dit tot ten...

Recente reactie van onze lezers