18.9 C
Knokke-Heist

Gemeente laat beperkte vorm van meergezinswoningen toe in de buurt van het station

Knokke-Heist staat al jaren bovenaan de lijst van duurste woongemeentes, maar het gemeentebestuur heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd om haar jongere bevolking te behouden. Na verschillende projecten rond betaalbaar wonen, biedt de gemeente nu de mogelijkheid om een ééngezinswoning om te vormen tot een meergezinswoning, zodat nestverlaters in het ouderlijk huis kunnen blijven wonen. Dit geldt voorlopig alleen in bepaalde zones in de buurt van het station van Knokke en onder voorwaarden van een omgevingsvergunning.

Op 3 februari 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen besloten om in de directe omgeving van het station Knokke een beperkte vorm van meergezinswoningen toe te laten, mits deze bewoond worden als hoofdverblijfplaats. Dit is in lijn met de strategie van de gemeente om betaalbaar wonen te bevorderen en jonge gezinnen de kans te geven in Knokke-Heist te blijven. Let wel op: deze richtlijn geldt alleen voor de zones in de buurt van het station van Knokke die niet zijn gelegen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Inwoners die willen weten of hun woning in een RUP is gelegen, kunnen dit vinden op de website van de gemeente via het geoloket of contact opnemen met de dienst Stedenbouw. Voor meer informatie over de voorwaarden rond het opsplitsen van een ééngezinswoning kan men daar ook terecht.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen