Home Zwinregio Gemeente Sluis Gemeente Sluis veroorzaakt opschudding met nieuwe huisvestingsverordening

Gemeente Sluis veroorzaakt opschudding met nieuwe huisvestingsverordening

726

De gemeente Sluis zet de tweede woningmarkt op scherp met een omstreden nieuwe huisvestingsverordening. Eigenaren van tweede woningen zijn teleurgesteld en verward over de nieuwe regels.

De nieuwe huisvestingsverordening in de gemeente Sluis leidt tot onrust en onduidelijkheid bij eigenaren van tweede woningen. De gemeente wil de verkoop en verhuur van tweede woningen beperken om meer evenwicht te creëren tussen permanente bewoning en toeristische verhuur, met als doel de leefbaarheid in de woonkernen te herstellen.

De gemeente heeft vorig jaar al registratie- en meldingsplicht ingevoerd, evenals een verbod op het gebruik van woningen in woonkernen als tweede woning zonder vergunning. Daarnaast mogen woningen slechts 28 dagen per jaar verhuurd worden en komt er opkoopbescherming voor kustgebieden.

Wethouder Jack Werkman (foto) ziet de noodzaak van nieuwe regels: “Het is cruciaal om de vitaliteit in de dorpen te behouden. Veel woningen staan leeg, wat impact heeft op economie, zorg en onderwijs.” De gemeente wil meer ruimte bieden aan starters en gezinnen, om de kernen ‘vitaal’ te houden.

Eigenaren van tweede woningen kunnen een vergunning aanvragen om hun woning voorlopig te behouden, in een zogeheten ‘uitsterfconstructie’. Werkman legt uit dat de gemeente hiermee wil zorgen dat vrijkomende tweede woningen beschikbaar komen voor permanente bewoning, wat leegstand vermindert.

Tweede woningeigenaren zijn echter teleurgesteld in de plannen. Sommigen, zoals Iske Geertman, hebben bezwaar gemaakt en vinden de plannen onduidelijk en verwarrend. Inwoners zoals Jan Smits erkennen dat er iets moet gebeuren, maar vinden het oneerlijk dat bestaande rechten worden afgenomen.

Smits en anderen hebben een alternatief voorstel ingediend, gericht op een bestemmingsplan in plaats van een huisvestingsverordening. Wethouder Werkman begrijpt de commotie, maar staat achter het gepresenteerde woonbeleid. Ook acht stads- en dorpsraden zijn tevreden met de woonplannen, aangezien zij het gevoel hebben dat er eindelijk naar hen geluisterd wordt.

Inwoners kunnen tot eind maart hun zienswijze indienen. De gemeente zal alle bezwaren in overweging nemen bij de uiteindelijke beslissing, die op 11 mei door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Zullen de bezwaren en alternatieve voorstellen van de inwoners gehoor vinden bij de gemeenteraad, of zal het controversiële woonbeleid onveranderd doorgang vinden?