HomeKnokke-HeistGemeente wil meeuwenproblematiek aanpakken i.s.m. VOC Oostende

Gemeente wil meeuwenproblematiek aanpakken i.s.m. VOC Oostende

De aanwezigheid van meeuwen zorgt al vele jaren voor overlast langs de Belgische kust. Ook in onze brengen de meeuwen een hoop overlast met zich mee. De verschillende meeuwensoorten zijn beschermde diersoorten waardoor ze niet mogen bestreden worden.

Enkel met een uitzondering op het Soortenbesluit, aan te vragen bij het ANB (Agentschap Natuur & Bos), kan er beperkt bestreden worden. Vooral in de maand mei en begin juni kan er dan door de brandweer opgetreden worden. Eieren mogen dan geprikt/geschud worden zodat ze niet worden uitgebroed. Afgelopen jaren kregen we van de brandweer het signaal dat de interventies voor meeuwen tijdens de
zomermaanden een grote druk leggen op hun werkverdeling. Deze interventies zijn niet prioritair voor de brandweer en moeten zoveel mogelijk beperkt worden.
Sinds vorig jaar heeft het Vogelopvangcentrum in Oostende (ism het ANB) een meeuwenteam die de taken van de brandweer omtrent meeuwenoverlast kan overnemen. Ze gaan ter plaatse, informeren de klagers over de meeuwen en de overlast die ze geven, raden preventieve maatregelen aan en vervangen de
meeuweneieren met nepeieren waar nodig. Vervolgens volgen ze de situatie verder op.

Terzake werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. De overeenkomst houdt in dat het meeuwenteam van het VOC Oostende de volgende opdrachten uitvoert
op het grondgebied van Knokke-Heist:


Tot 200 interventies (= plaatsbezoeken voor sensibilisatie, informatie, vervangen eieren, verwijderen nestmateriaal…)
1 specialist deeltijds beschikbaar, dus brandweer soms nog nodig voor schuine én moeilijkere bereikbare platte daken
Rapportage met overzicht van alle locaties van de interventies, de meeuwennesten per soort, per type dak, …
Mogelijkheid tot inzet van techno-preventieve middelen
Jonge, ronddwalende meeuwen worden enkele dagen per week van bij politie/brandweer overgebracht naar het opvangcentrum.


De totale kostprijs wordt geraamd op € 16.500,00. Aan de gemeenteraad om donderdagavond deze samenwerking goed te keuren.

1 REACTIE

  1. Vooral de mensen die in de buurt van de MAKZ-school ter hoogte van de Heistlaan, Marktstraat en Evendijk wonen weten maar al te goed dat je in de zomermaanden niet meer met open venster kunt slapen zonder oordoppen want vooral als de eieren uitgebroed zijn begint het gekrijs van de jongen (dag en nacht) en de territoriumruzie van de ouders. Ook op andere plaatsen vormen ze een plaag zoals in de Kerkstraat en de Kursaalstraat waar ze op de daken van “Lindeboom” en de ter ziele gegane OLVO-school broeden. Vroeger waren die kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen er ook maar in veel kleiner aantal. Nu mag je al een blij zijn een stormmeeuw of een kokmeeuw te zien want die houden zich niet in de stad op en broeden in de natuur op plaatsen waar ze moeten broeden. Die kleinere soorten zijn ook geen “vuilniszakkenpikkers”.

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers