dinsdag, april 16, 2024
HomeKnokke-HeistGemeentebelangen op zoek naar partijfinanciering

Gemeentebelangen op zoek naar partijfinanciering

Recentelijk heeft een wervingsbrief van Valéry Lippens, zoon van de overleden burgemeester Leopold Lippens, op Facebook Knokke-Heist een nieuwe discussie aangewakkerd over de financiering van lokale politieke partijen, met name Gemeentebelangen. Deze casus biedt een intrigerend inzicht in de complexiteit van partijfinanciering in het hedendaagse politieke landschap.

Schepen Antoine Geerinckx van Gemeentebelangen legt uit dat, in tegenstelling tot de landelijke partijen die afhankelijk zijn van overheidsfinanciering, Gemeentebelangen kiest voor zelfvoorziening en directe betrokkenheid van de gemeenschap. De partij hanteert een unieke methode van fondsenwerving, waarbij ze tot 500 euro per persoon vraagt, in een poging nauwer aan te sluiten bij de behoeften en wensen van de lokale gemeenschap. Op zich doen ze hier niets onwettelijk, maar in het huidig politie klimaat is dit om problemen vragen.

Een Breder Perspectief

Deze benadering is niet zonder controverse. Het systeem waarbij kandidaten van de Gemeentebelangen voor een verkiesbare plaats moesten bijdragen, weerspiegelt een bredere kwestie in de politiek. De kandidaat met het meeste geld kreeg in het verleden vaak de beste plaats. Iets waar de Gemeentebelangen deze keer zouden willen van afstappen. Toch is het niet abnormaal dat verkozen mandatarissen een % van hun zitpenningen afstaan aan de partij. Bijna alle partijen hanteren deze regel, behalve bij de GBL zouden mandatarissen hun volledige zitpenning of loon kunnen behouden. Waardoor de partij geen verkiezingskas kan/kon aanleggen.

Ook bij andere partijen in Vlaanderen zijn er geldproblemen

Co-voorzitter Jan Wostyn van de kleine progressieve partij Vista benadrukt de onevenwichtigheid in de financiering van politieke partijen in België. Grote partijen ontvangen aanzienlijke sommen geld, terwijl kleine en nieuwe partijen worstelen om financieel te concurreren.

Vista, samen met drie andere kleine partijen, hebben deze week zelfs de Belgische staat voor de rechter gedaagd. Hun argument: de huidige financieringsstructuur is fundamenteel oneerlijk en beperkt de democratische toegang. Deze ongelijkheid wordt versterkt door verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië, waarbij de laatste een hogere kiesdrempel heeft, waardoor kleinere partijen het nog moeilijker hebben.

Onze opinie

Deze situatie in Knokke-Heist en de bredere Belgische politiek roept belangrijke vragen op over de financiering van politieke partijen en de impact daarvan op de democratie. Het debat over deze kwesties is van cruciaal belang, niet alleen voor politici en partijen, maar voor alle burgers. De communicatie adviseurs bij de Gemeentebelangen hadden echter beter moeten weten. Het was niet verstandig dergelijke fondsenwerving te organiseren, andere partijen doen dit via events, afdrachten en lidkaarten. Giften kunnen, ook wettelijk, maar er op deze manier om vragen was een strategische communicatiefout gelet op het politieke klimaat in Knokke-Heist. Daarmee schiet de partij zich nog maar eens in de voeten.

1 REACTIE