19.5 C
Knokke-Heist

Gemeentebestuur legt in een brief alle kaarten op tafel tegenover de ouders van Het Anker en De Pluim

In een cruciale stemming op 27 april 2023 beslist de gemeenteraad van Knokke-Heist over de mogelijke overname van de gemeentelijke scholen Het Anker en De Pluim door het Gemeenschapsonderwijs (GO!). De overname wordt overwogen als gevolg van dalende leerlingenaantallen en een veranderende demografie in de regio.

Knokke-Heist wordt geconfronteerd met een demografische uitdaging: de algemene leerlingenaantallen binnen het onderwijs in Knokke-Heist zijn aan het dalen. In een open brief aan de ouders van de betrokken scholen legt het gemeentebestuur uit dat de veranderende demografie in de regio hen ertoe heeft gebracht om een mogelijke overname van deze scholen door het Gemeenschapsonderwijs (GO!) te overwegen.

De overgang naar het GO! zal, indien goedgekeurd, geleidelijk plaatsvinden tussen september 2023 en september 2028. Het gemeentebestuur benadrukt dat de overname de kwaliteit van het onderwijs niet in gevaar zal brengen. Het GO! heeft immers een solide reputatie op het gebied van onderwijskwaliteit en het bevorderen van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Om meer inzicht te geven in het besluitvormingsproces en om eventuele zorgen bij ouders en leerkrachten weg te nemen, heeft burgemeester Piet De Groote een exclusief interview aan Kneistitv.be. Het interview zal morgen beschikbaar zijn op de website en tevens te lezen zijn in onze krant. De integrale tekst van de open brief is onder dit artikel te lezen.

Open brief vanuit het Gemeentebestuur aan de ouders met leerlingen in Het Anker en de pluim:

Beste ouders van leerlingen uit Het Anker en De Pluim,

Ongetwijfeld hebben jullie de voorbije maanden al heel wat horen waaien over de toekomst van de gemeentelijke scholen Het Anker en De Pluim. Om duidelijkheid te scheppen, en de vele fabels en verhalen van de werkelijkheid te scheiden, nemen we je mee op vogelvlucht doorheen de scholenkwestie.  

Waarover beslist de gemeenteraad straks?

Op 27 april 2023 beslist de gemeenteraad of de gemeentelijke scholen Het Anker en De Pluim overgenomen worden door het gemeenschapsonderwijs (GO!). Alles hangt dus af van het eventuele akkoord van de gemeenteraad.

Inzetten op álle Knokke-Heistse kinderen

Veranderde tijden, aangepaste keuzes

In Knokke-Heist zijn er steeds minder kinderen. Daardoor zijn er te veel scholen en lopen de kosten te hoog op. De dalende tendens in leerlingen loopt gelijk met de sterke vergrijzing van onze gemeente en het verdwijnen van onze jonge bevolking: jaarlijks verliest Knokke-Heist zo’n 150 jonge mensen.  

In deze veranderende wereld moet ook het gemeentebestuur zijn keuzes aanpassen, steeds met 2 doelstellingen voor ogen:   

  1. Onderwijs garanderen: We willen kwaliteitsvol onderwijs garanderen, en zorgen er zo voor dat de twee grote onderwijsnetten (zowel officieel als vrij) aanwezig blijven in onze gemeente. Zo garanderen we ook de keuzevrijheid voor de ouders.  
  2. Onderwijs ondersteunen: We zetten in op een flankerend beleid voor ALLE kinderen, bijvoorbeeld een evenredige verdeling van technologische en financiële middelen.

Zelf onderwijs organiseren is geen kerntaak van een gemeentebestuur. In Knokke-Heist volgt overigens slechts 25% van de schoolgaande kinderen onderwijs in een gemeenteschool.  

Overleg, overleg en nog meer overleg

Om te beginnen bij het begin, moeten we jullie meenemen naar februari 2015. Toen werden namelijk de eerste gesprekken door wijlen graaf Leopold Lippens en zijn college van schepenen al gevoerd over een mogelijke overname van de gemeentelijke basisscholen. Het werd in de jaren nadien telkens opnieuw besproken.   In 2021 werd dit formeel op tafel gegooid en begon de fase van overleg met het gemeentebestuur, de scholenkoepels, de schooldirecteurs, de vakbonden, de betrokkenen … De Schoolraad werd 5x uitgenodigd tot overleg en ging daar 2 maal op in. Bezorgdheden werden besproken, en veelal werd tegemoetgekomen aan de gestelde vragen  

Wat als de gemeenteraad straks ja zegt? Wat verandert er nu als de gemeenteraad straks ‘ja’ zegt? Eigenlijk helemaal niet zo veel:  
1. Leerkrachten   Mocht de gemeenteraad akkoord gaan met de overname, wordt het gesubsidieerd personeel, overgenomen door GO! Hiermee kan het gemeentebestuur de autonomie en de identiteit van beide scholen verzekeren.
De medewerkers krijgen gelijke voorwaarden als ze mee overstappen en zullen gelijkaardige leerplannen volgen. Ook kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang blijft behouden.  
Leerlingen   De leerlingen kunnen verder les volgen in dezelfde school, in dezelfde gebouwen en met dezelfde kwaliteit. De overdracht van de gemeenteschool van Westkapelle naar het Vrij Onderwijs in 1996 toonde al aan dat een overdracht probleemloos kan verlopen.
Zit je in het 1e leerjaar in Het Anker? Dan kan je daar de komende 5 jaar dus verder les volgen en je lagere school uitdoen.  
Ouders   Het gemeentebestuur garandeert door dit beleid ook in de toekomst een brede keuze qua scholen voor de ouders, binnen de eigen gemeentegrenzen. Daarnaast werkt het gemeentebestuur aan een beter flankerend beleid voor alle schoolkinderen, in alle netten, want het grootste deel van de financiering hoeft niet meer naar de eigen scholen te gaan. Er komt een opvolgingscomité waarin gemeente en GO! zetelen als garantie voor de kwaliteit en de vlotte overdracht.  
De Pluim   Bij een mogelijke overname blijft de naam en het recente gebouw behouden. Het gemeentebestuur is van plan dit gebouw te verkopen aan GO! tegen de prijs vastgesteld door een erkende schatter.  
Het Anker   De school blijft bij mogelijke overname nog 5 jaar langer in zijn verouderde gebouwen op de huidige locatie, en verhuist dan naar een nieuwbouwschool die GO! zal bouwen langs de Heistlaan. De grond van Het Anker zou bij een overname gebruikt worden om betaalbare woningen voor jonge gezinnen te bouwen. Hiermee wil het gemeentebestuur o.a. de woonproblematiek voor jonge gezinnen op lange termijn aanpakken.   Het Vrij Onderwijs  Het Vrij Onderwijs heeft de intentie om het aantal scholen in de toekomst sterk te doen dalen. Er komt daarom een nieuwbouwcampus op een centrale locatie te Knokke-Heist, met hypermoderne faciliteiten. Deze beslissing namen zij onafhankelijk en heeft niets te maken met de gemeenteraad van 27 april 2023.    Het gemeenschapsonderwijs   Het gemeenschapsonderwijs heeft de intentie om onderwijs voor lager en kleuter aan te bieden in zowel Knokke als in Heist. De nieuwe, hypermoderne campus in Heist zal openen in 2028 en zal meerdere scholen herbergen: Het Anker, De Zeeparel en ook een middelbare school. Voor het eerst in jaren komt er zo terug middelbaar onderwijs naar Heist. Voor de oude gebouwen zijn er nog geen uitgewerkte plannen  
Timing als de gemeenteraad akkoord gaat   September 2023: Het personeel van de gemeentescholen kan de overstap maken naar het GO!   
September 2024: Kinderen die zorg nodig hebben kunnen vanaf dan terecht bij het CLB van het GO!    September 2026: De Pluim en Het Anker veranderen ten laatste dan van scholengemeenschap, en sluiten volledig aan bij het GO!    September 2028: Streefdatum opening nieuwe campus van het GO! in Heist  

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen