donderdag, oktober 22, 2020
Home Knokke-Heist Gemeentebestuur wijst iedereen nog eens op de corona-richtlijnen in Knokke-Heist

Gemeentebestuur wijst iedereen nog eens op de corona-richtlijnen in Knokke-Heist

Naar aanleiding van het stijgend aantal covid-positieve besmettingen in Knokke-Heist wenst het gemeentebestuur zijn inwoners te informeren en te sensibiliseren. De bronnen van de besmettingen op ons grondgebied werden gelukkig vlug achterhaald. Alle betrokkenen werden gecontacteerd en zijn in quarantaine gegaan om snel in te spelen op de situatie met de bedoeling om verder verspreiding te verhinderen. Nu de cijfers weer stijgen vragen we aan onze inwoners en bezoekers om de 6 gouden regels altijd na te leven.

De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen met water en zeep, en geen hand geven of kussen bij een begroeting.

Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden. Neem extra voorzorgsmaatregelen als je omgaat met mensen uit de risicogroep Hou 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide bubbel van 5 personen en kinderen jonger dan 12. Beperk je fysieke contacten. Buiten je gezin mag je nauwer contact hebben met een groep van maximaal 5 personen, de zogenoemde uitgebreide bubbel. Waar deze bubbel voorheen wekelijks mocht veranderen, moet deze groep van 5 mensen nu vast blijven. Beperk groepsactiviteiten tot maximaal 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park.

Georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding mogen met maximaal 50 personen

In Knokke-Heist is iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om te allen tijde een mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich begeeft op het grondgebied van Knokke-Heist. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de neus en mond te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof: op alle publiek toegankelijke plaatsen die zich bevinden in de rode parkeerzone. De rode parkeerzones zijn herkenbaar aan de parkeerautomaten in wachtrijen op plaatsen waar kinderen worden afgezet of opgehaald (vb. scholen, sportcentra, jeugdverenigingen, …)

Op de strandconcessies geldt als ‘inrichtingen die behoren tot de horecasector’, de mondmaskerplicht zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

9 REACTIES

 1. Kneistenaar: in Heist in zowel in de Kursaalstraat als in de Graaf d’Ursellaan draagt een groot deel van de mensen GEEN mondmasker en politie reageert niet als ze passeren. Zo gaat het virus zeker niet verminderen.

 2. Het is goed dat het gemeentebestuur dat doet maar het is waarschijnlijk tegen beter weten in en met de moed der wanhoop want het is allemaal boter aan de galg. Als je op het TV-nieuws zag dat een vijftigtal “studenten” ergens verstopt in een maïsveld nog eens lekker moesten “vieren” dat hun vakantie afgelopen was zonder zich ook maar aan enig voorschrift te houden, wat baat het dan nog? En dan zeggen dat die elementen het misschien later voor het zeggen zullen hebben maar nu niet eens rekening wensen te houden met het feit dat ze vele anderen kunnen besmetten als er ook maar één van hun besmet was. Gelukkig zijn ze met een aardig geschenkje van elk 250 euro bedankt voor hun “voorbeeldig gedrag”. De ziekenhuizen zullen eerst weer vol moeten liggen maar dan is het te laat…

 3. Wat een hutsepot allemaal, hier wel ,hier niet…
  Ik kom terug van Tenerife, bij aankomst(Tenerife) moest je een QR-code kunnen voorleggen, werd je getest op koorts, zag enkelen die niet aan de regels voldeden met begeleiding weggebracht worden voor nadere controle…niet prettig allemaal, maar wel correct volgens duidelijke vooraf voorgeschreven regels.
  Voor vertrek terug naar huis, werd je gevraagd 48 uur vooraf je te voorzien van ook een QR-code, kon op verschillende manieren worden bekomen, zelfs m’n reisorganisator stond iedereen bij…
  Bij aankomst op ’t vliegveld in Oostende begon het ongelooflijke geklungel, geen enkel degelijke controle, bij de aanwezige mensen die controle voerden kwam je weg met gewoon te zeggen, “ja heb die QR-code” of hen zegen dat je ze al had afgeven op ’t vliegtuig was ook voldoende, geen enkel deftige controle…in wat een apenland wonen wij eigenlijk…ligt de schuld bij de controle mensen ??? neen, er was doodgewoon niets van hogerhand georganiseerd…
  Ben totaal geen voorstander van een mondkapje, maar in Tenerife ging je niet zomaar op straat hoor, iedereen droeg het plichtbewust, overal werd er ontsmet, zelfs in hotels moest je na telkens naar het buffet te zijn gegaan je handen ontsmetten, er stond een iemand met een druppel-bus klaar…geen ontkomen hoor…
  Wat was ik verwonderd hier bijna geen mede ‘kneistiNAREN’ nog met een mondkapje te zien, wel in winkels en op de markt…
  Het verschil met Tenerife is heel groot…hopelijk zullen we het ons niet beklagen…

  • Beste Keerlin, ik denk dat velen deze herfst en winter blij zullen zijn dat ze een mondkapje zullen mogen dragen. De cijfers gaan er zeker niet op vooruit, wel integendeel en met koude en gure dagen in het verschiet zouden we het ons zeker wel kunnen beklagen. Ik hou me aan de voorschriften en u zeker ook maar als je dan zag dat sommige jongeren tussen de 18 en 20 jaar o.a. in Gent de voorschriften volledig hun laars lapten zien we vooral in die leeftijdscategorie een explosieve maar jammerlijke vooruitgang van besmettingen met covid-19. Zij zullen het zich misschien niet beklagen maar hun ouders en grootouders waarmee ze in contact komen…

   • Heb zo de indruk beste ‘Westerling’ dat we net als nog vele andere ‘kneistiNAREN’ een zelfde kijk hebben op het gebeuren rond de pandemie…
    ‘k Draag nog altijd een mondkapje op alle plaatsen, dat jonge mensen er soms een andere kijk op hebben begrijp ik volkomen, was zelfs vroeger ook nu niet altijd ‘volgzaam’, maar dit situeerde zich eerder op politiek vlak ,heb nooit anderen moedwillig leed schade of in gevaar gebracht.
    Heb onlangs volwassen mensen bij een samenkomst aan een stadhuis(Limburg) wel met 50-60 zien staan dansen, was een moslimbruiloft… een veel toegestaan feest zonder enig politie toezicht, alweer een verschillende aanpak door de overheid.
    Niet te verwonderen dat veel mensen zich afvragen, waarom wij wel en alweer de anderen niet, je mag het je zelfs niet meer luid afvragen of er hangt een racisme vloek oven je hoofd.

    • Als je over overtredingen spreekt (of alleen maar denkt) waar de Islam bij betrokken is heb je inderdaad veel kans om als racistisch te worden bekeken. Er wordt nu eenmaal gewogen met twee maten en twee gewichten. Wij wegen jammerlijk te licht…

  • Volgens mij zijn jullie allemaal zeer dom welk normaal mens gaat nu in zulke periode op reis ! maar ja ze zullen er wel weer iets op weten hé !

   • Heb lang getwijfeld hoor ‘Ronny’…maar door een vijftal personen die daar wonen wist ik dat het in Tenerife veel ‘veiliger’ was dan in dit apenland…
    Had m’n verplaatsing al van in december geboekt, had al laten weten die uit te stellen maar door de ‘kneistiNAREN’ aldaar heb ik toch maar de koffers gepakt, een heel eerlijk, ben blij het gedaan te hebben…dit is m’n derde reis sedert ik op rust/pensioen ben, heb gewerkt tot m’n 68 jaar…
    ’t Vliegtuig !?! is niet meer als vroeger, is veel beter verlucht dan vroeger, was even veilig om hier in een warenhuis of winkel te lopen…
    Nu is de toestand veel veranderd door de altijd maar veranderende regels…een kat vindt er haar jongen niet meer in terug…’k geef toe hoor, ben nooit de slimste van de klas geweest…

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

De M921 Lobelia is terug thuis

Het schip is na twee maanden terug van een oefening in de Middellandse Zee. De Belgische marine nam er deel aan een...

Nachtwinkels moeten rekken met alcoholische dranken afsluiten

Vanaf dit weekend moeten alle winkels in Knokke-Heist en er buiten, die na 20 uur nog open zijn, de rekken met alcoholische...

Strikte handhaving in Knokke-Heist en Damme

Ondanks de strengere coronamaatregelen die sinds maandag 19 oktober 2020 van kracht zijn, stelt het gemeentebestuur vast dat nog niet alle inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers deze...

Geen Spruitjesfestival dit jaar

Na de extra maatregelen die werden genomen op federaal niveau, heeft ook het gemeentebestuur in overleg met de veiligheidscel extra beslissingen genomen...

Recente reactie van onze lezers