15 C
Knokke-Heist

Gemeentelijke belastingaanslagen Gemeente Sluis digitaal of per post ontvangen

Eind februari ontvangen inwoners van gemeente Sluis hun belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Deze aanslag omvat zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelastingen en kan digitaal of per post worden ontvangen, afhankelijk van of men zich heeft aangemeld voor de Berichtenbox. Sabewa Zeeland heeft recent de WOZ-waarden naar boven bijgesteld, wat vragen kan oproepen over de hoogte van de taxatiewaarden en de mogelijkheid tot bezwaar maken. Bovendien wordt vermeld dat mensen die denken in aanmerking te komen voor kwijtschelding, een verzoek hiervoor kunnen indienen via de website. Belanghebbenden die vragen hebben of niet akkoord gaan met hun aanslag kunnen contact opnemen met Sabewa Zeeland, via de website of telefonisch tijdens werkdagen.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen