18 C
Knokke-Heist

Gemeentelijke scholen plannen nog meer acties

In Knokke-Heist staat het gemeentelijk onderwijs onder druk door een mogelijke fusie met het GO!. Een vierde van alle schoolgaande kinderen in Knokke-Heist kiest bewust voor het gemeentelijk onderwijs, maar die keuze dreigt nu te verdwijnen. Hoewel de fusie organisatorisch voordelen zou bieden, maken vakbonden, leerkrachten en ouderraden zich zorgen over de impact op de leerlingen. Ze beschuldigen de gemeente van een puur financiële en vastgoedgeoriënteerde beslissing, waarbij het belang van het kind uit het oog verloren wordt. Opvallende aanwezige op de staking van afgelopen vrijdag was Ere-schepen van Onderwijs Ingrid Reubens, die er haar steun kwam betuigen.

Volgens de vakbonden en het personeel van De Pluim en Het Anker, die tijdens een staking vrijdag hun ongenoegen uitten, is het gemeentelijk onderwijs de beste keuze voor de inwoners van Knokke-Heist. Ze zijn ook bereid om actie te blijven voeren en de gemeenteraadsleden op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Echter, de realiteit is anders dan de emoties doen vermoeden. Veel van de schoolgaande kinderen zijn niet woonachtig in de gemeente, wat het raadsleden binnen de Gemeentebelangen gemakkelijker maakt om een fusie aan te gaan. Om het protocolakkoord naar de prullenmand te verwijzen zullen 10 gemeenteraadsleden van de meerderheid moeten tegen stemmen. Wat meer dan waarschijnlijk niet zal gebeuren.

De fusie zal een grote aanpassing betekenen voor het gemeentelijk onderwijs, maar biedt ook voordelen, zoals makkelijkere vervangingen van zieke leerkrachten en extra ondersteuning voor leerlingen. Toch blijft het een politieke keuze waarbij de vrije keuze van ouders en leerlingen belangrijk is. Maar die vrije keuze verdwijnt niet na de fusie. Het is vandaag nog onduidelijk wat de toekomst zal brengen voor het gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist. Maar dat de fusie er zit aan te komen is vrijwel zeker.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen