4.8 C
Knokke-Heist
your alt tag'

Gemeenteraad moet donderdag groen licht geven voor schadefonds

Door de werken op het Maes en Boereboomplein door ontwikkelaar CAAAP nv zijn verschillende woningen rond de bouwput getroffen door zettingen met verzakking van de openbare weg. Het was noodzakelijk om 48 van deze wooneenheden af te koppelen van de gastoevoer.

Pas na het aanpassen van de gasleidingen onder het openbaar domein, goedkeuring van de stabiliteitsingenieur van Fluvius en een positieve herkeuring van de binneninstallaties, kan nu worden overgegaan tot het opnieuw aansluiten van deze woningen door de gasdistributiebeheerder Fluvius. Bij het proberen herkeuren van de binneninstallaties voor gas is gebleken dat deze binneninstallaties (hieronder valt alles vanaf de teller tot het toestel, gasketels, boilers, leidingen, schouwen,…) van sommige woningen niet meer voldeden aan de actuele normeringen tot het bekomen van een positieve gaskeuring, nodig om de gasmeters terug in dienst te stellen. De nodige herstellingen tot het opnieuw koppelen van de woningen aan de gasdistributie moet rechtstreeks, op kosten en voor rekening van de ontwikkelaar worden verricht. In sommige woningen dienen er bijkomende maatregelen te worden genomen die te wijten zijn aan niet meer voor keuring vatbare toestellen en/of leidingen, zodat de binneninstallaties van deze woning eerst dienen in orde te worden gebracht.

Artes heeft intussen alle benodigde aanpassingen voor de stabiliteitsingenieur van Fluvius en een groot deel van de herstelling van de leidingen in orde gebracht. De eigenaars van een 37-tal woningen zijn ingevolge deze onvoorziene en van hun wil onafhankelijke oorzaak mogelijks genoodzaakt om bijkomende kosten te maken om hun woning opnieuw geschikt te maken conform de Vlaamse Wooncode en de regels voor gaskeuring (gelijkvormigheidsattest). Een rijbaan, fietspad of trottoir moet beantwoorden aan de normale verwachtingen met betrekking tot het aansluiten op de voor de aangelanden bestemde nutsvoorzieningen, zodra de weg niet meer geschikt is voor een normaal gebruik is deze behept met een gebrek waarvoor de gemeente, ongeacht de oorzaak, aansprakelijk kan worden gesteld.

De gemeente kan zich van deze aansprakelijkheid bevrijden door het aanwijzen van de verantwoordelijke derde. Het lijkt billijk dat het gemeentebestuur van Knokke-Heist in afwachting van de verzekeringskwesties de getroffenen ter hulp kan schieten door het inrichten van een fonds waarop de getroffenen beroep kunnen doen tot betaling (préfinanciering) van de strikt noodzakelijke kosten om opnieuw te worden aangesloten op de gastoevoer. Op de bewonersvergadering van 28.11.2022 werden de getroffenen hierover geïnformeerd.

De offertes dienen bij het AGSO te worden ingediend waar ze met hun expertise oordelen over de marktconformiteit en de technische vereisten. De gemeente zal op voorlegging van de door het College goed te keuren facturen instaan tot de prefinanciering van deze kosten en dit tot zolang de verzekeringsdossiers voor de desbetreffende woningen niet zijn afgerond.

Door het voorschieten van deze kosten wordt de gemeente gesubrogeerd in de rechten en vorderingen die de getroffenen hebben tav de inzake zijnde partijen en hun verzekeraars en kan de nodige stappen ondernemen om deze gevolgschade ten laste te leggen deze derde(n). Bovendien kan de gemeente de kosten die niet finaal en na het uitputten van alle rechtsmiddelen door de betrokken partijen worden vergoed, ten laste nemen. Hiervoor wordt een budget ten belope van 250.000 € gereserveerd die de gemeenteraad donderdag moet goedkeuren.

Like & deel onze nieuwsberichten

Geniet elke dag van onze gratis krant en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. We waarderen het als je onze berichten op sociale media leuk vindt en deelt, dit helpt ons om onze inhoud nog verder te verspreiden. Dank je wel voor je steun en we hopen je regelmatig terug te zien!

logo kneistikrant

Ook dit moet je even lezen