HomePolitiekGemeenteraadslid Fabienne Pottier pleit voor een zomerschool in Knokke-Heist

Gemeenteraadslid Fabienne Pottier pleit voor een zomerschool in Knokke-Heist

Gemeenteraadslid Fabienne Pottier (N-VA) stelt voor om ook in Knokke-Heist een zomerschool te organiseren.  “We moeten elk kind alle kansen geven.  Zomerscholen zijn een efficiënt middel om kinderen met leer- en/of taalachterstand op maat te begeleiden en te helpen.” motiveert Fabienne haar voorstel.

Vorig jaar werden voor het eerst zomerscholen georganiseerd in Vlaanderen.  Uit een wetenschappelijke evaluatie van de Thomas More hogeschool blijkt dat zomerscholen een goed middel zijn om kinderen met taal- en of leerachterstand bij te werken tijdens de vakantie.  Samenwerken met diverse partners en oog hebben voor het bereiken van de juiste doelgroep zijn belangrijke elementen voor het welslagen van het project.

Minister van onderwijs, Ben Weyts, stimuleert scholen en lokale besturen om ook deze zomer  zomerscholen te organiseren.  Vlaanderen voorziet daarvoor 10 miljoen euro.  “Wie een zomerschool organiseert krijgt 45 euro/deelnemend kind om organisatiekosten te financieren.  Als een gemeente of stad de zomerschool organiseert, komt daar nog eens 20 euro/kind bovenop.” weet Fabienne.  Gemeenten zijn best geplaatst om de coördinatie met alle partners op zich te nemen en ook logistiek mee te helpen.

Knokke-Heist telt ook kinderen die het moeilijker hebben met leren. De aanslepende coronacrisis zorgt er dan ook nog voor dat ondanks de enorme inspanningen van scholen, directies en leerkrachten de taal- of leerachterstand van een kind misschien nog verder opgelopen is.

 Gemeenteraadslid voor N-VA, Fabienne Pottier, stelt dan ook voor dat Knokke-Heist samen met de scholen, MAAK, de huiswerkklassen, de bib- en spelotheek en alle andere partners in Knokke-Heist die opvoedingsondersteuning aanbieden samen te werken. Het samenwerkingsplatform ‘elk kind telt’ en het Huis van het Kind tonen aan dat vele partners elkaar al kennen en inzichten delen.  We starten in Knokke-Heist dus niet van een wit blad.  “Als in Knokke-Heist echt elk kind telt, laat ons dan de voorbereidingen starten om tussen 5 juli en 27 augustus minstens 1 zomerschool te laten doorgaan.  De deelnemende kinderen worden zoveel mogelijk op maat begeleid.  Met  aparte werkmethodes spijkeren we noodzakelijke inzichten en kennis in rekenen, wiskunde of taal bij.  Zo vermindert de leerachterstand of loopt ze in elk geval niet verder op.  De aparte werkvormen kunnen er ook voor zorgen dat het leuk en aangenaam blijft voor het kind.” besluit Fabienne Pottier.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers