zaterdag, februari 24, 2024
HomeKnokke-HeistGeplande snoeiwerkzaamheden in de Boslaan zorgen voor tijdelijke omleidingen

Geplande snoeiwerkzaamheden in de Boslaan zorgen voor tijdelijke omleidingen

De snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende fases. Elke fase omvat het snoeien van takken van zijstraat tot zijstraat. Deze aanpak zorgt ervoor dat de hinder voor bewoners en voorbijgangers tot een minimum beperkt blijft. Gedurende de werkzaamheden zal de rijbaan in de betreffende werkzone volledig worden afgesloten. Dit is een noodzakelijke maatregel om de veiligheid van zowel de arbeiders als de weggebruikers te waarborgen.

Omleidingen en Verkeersmaatregelen

Door de afsluiting van de rijbaan in de Boslaan wordt het verkeer plaatselijk omgeleid. De omleidingsroutes gaan via de aangrenzende zijstraten. Bewoners en bezoekers van de omgeving worden aangeraden om de verkeersborden en aanwijzingen op te volgen. Het is raadzaam om extra reistijd in te calculeren en waar mogelijk alternatieve routes te gebruiken.

Duur van de Werkzaamheden

De start van de snoeiwerkzaamheden is gepland op maandag 29 januari 2024. Als alles volgens planning verloopt, zullen de werkzaamheden tot en met donderdag 1 februari 2024 duren. Tijdens deze periode zullen de werkzaamheden dagelijks plaatsvinden, waarbij men streeft naar minimale overlast.

Belang voor de Gemeenschap

Deze snoeiwerkzaamheden zijn niet alleen belangrijk voor de veiligheid, maar dragen ook bij aan de leefbaarheid en het uiterlijk van de wijk. Laaghangende takken kunnen gevaarlijk zijn voor zowel voetgangers als voertuigen. Het snoeien hiervan verhoogt dus niet alleen de veiligheid, maar verbetert ook het straatbeeld.

Oproep tot Bewustzijn en Samenwerking

Het gemeentebestuur roept bewoners en bezoekers van de Boslaan op om begrip en geduld te tonen tijdens deze werkzaamheden. Samenwerking en naleving van de verkeersmaatregelen zijn essentieel voor een vlot verloop van dit project. Bij vragen of opmerkingen kunnen burgers terecht bij de gemeentelijke klantenservice.