18.2 C
Knokke-Heist

Gouverneur bespreekt veiligheidsthema’s met wetshandhavingsinstanties

Veiligheidsthema’s besproken tijdens bijeenkomst met gouverneur en vertegenwoordigers van wetshandhavingsinstanties

Tijdens een recente bijeenkomst, bijgewoond door de gouverneur Carl Decaluwe, het Parket-Generaal, het parket West-Vlaanderen, de dirco en dirjud van de federale politie en vertegenwoordigers van de korpschefs in West-Vlaanderen, werden verschillende belangrijke veiligheidsthema’s besproken.

Deze zomer aan de kust werd besproken, waaronder de bijstand van de federale politie, calltaking en de samenwerking met de druktebarometer van De Lijn. Ook werd er gesproken over de transmigrantenproblematiek en de investeringen van het Verenigd Koninkrijk, zoals de command en control room in de haven van Zeebrugge.

Er werd ook gesproken over de ongunstige evolutie van vuurwerk en voetbal, de afname van het aantal buurtinformatienetwerken in de provincie en verkeersveiligheid. Dit omvatte GAS 5, het doorstortscenario, verkeersklassen, speekseltesten en -collectoren, evenals de analyse van de dodelijke verkeersongevallen in 2022.

Tijdens het debat namen experts van De Lijn en de FOD Justitie deel en werden er afspraken gemaakt met de leden van het PVO.

Met het oog op het waarborgen van de veiligheid in West-Vlaanderen is het van groot belang dat deze onderwerpen op de agenda blijven staan en er actie wordt ondernomen om de veiligheid te waarborgen.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen