18.9 C
Knokke-Heist

Gouverneur Decaluwe aan het Roer van Maritieme Toekomst

Onze kust staat in de schijnwerpers terwijl belangrijke beslissingen over de toekomst van onze zeeën en stranden worden genomen. Recentelijk hield minister van de Noordzee, Vincent Van Quickenborne, een bijeenkomst samen met gouverneur Carl Decaluwe en de kustburgemeesters.

Hoofdpunten waren de verkenning van een derde energiezone en de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan. Het vorige plan trad in 2020 in werking en luidde de ontwikkeling van een tweede windmolenzone in de Belgische wateren in. Nu wordt de haalbaarheid van een derde zone voor hernieuwbare energie onderzocht. Hoewel de voorlopige bevindingen suggereren dat een extra zone onwenselijk is, bieden de optimalisatie van bestaande windparken en zonnepanelen alternatieve oplossingen.

De aftrap voor het volgende Marien Ruimtelijk Plan vond plaats op 19 april 2023, met een verwachte inwerkingtreding in 2026. De feedback hierop wordt momenteel geanalyseerd. De kustburgemeesters zullen in de volgende fase weer betrokken worden voor verdere toelichting.

Het beschermen van zeezoogdieren, met name zeehonden, werd ook besproken. Het aantal zeehonden op onze stranden neemt sterk toe, wat ook meer interacties tussen mens en dier betekent. SeaLife, onder leiding van Steve Vermote, benadrukte de noodzaak van risicocommunicatie aan de kust. Er komt een sensibiliseringscampagne om de bewustwording van mogelijke verwondingen en ziekteoverdracht bij zowel mens als dier te vergroten. De hulpdiensten en SeaLife zullen nauw samenwerken in dit streven.

Als laatste werd de status van het project Kustvisie gepresenteerd, met infomomenten en thematische workshops over onderwerpen zoals verzilting. De volgende update aan de kustburgemeesters is gepland voor eind september 2023.

Onze kust staat voor een uitdagende, maar spannende toekomst. De bewoners en bezoekers kunnen rekenen op een dynamische en verantwoordelijke aanpak van hun leiders om een evenwicht te vinden tussen vooruitgang en bescherming.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen