Home Politiek Groen KH: Liever meer groen dan private padelclub in Westkapelle

Groen KH: Liever meer groen dan private padelclub in Westkapelle

In het Meerjarenplan 2020-2025 van Knokke-Heist werd binnen het Actieplan 2.1. en de aanvullen 2.4. “Een uitgebreider sportaanbod voorzien in en rond Sportcentrum Molenhoek” stond in het plan vooropgesteld. Ook het inspelen op nieuwe trends en noden die kunnen bijdragen tot een verhoogde sportbeoefening, de actie “Faciliteren van infrastructuur voor de ontwikkeling van de padelsport in Knokke-Heist” stond er geformuleerd.

De exploitatie van een dergelijke sportclub behoort volgens de Gemeentebelangen niet tot de kerntaken van de gemeente en het is daartoe aangewezen om een mededingingsprocedure tot het aanduiden van een exploitant uit te schrijven.

Het college van burgemeester en schepenen zal na de goedkeuring van de gemeenteraad worden belast met de ontwikkeling van deze padelclub en bijhorende petanqueinfrastructuur en daartoe een procedure organiseren om een private partner aan te duiden die zal instaan voor deze exploitatie.

Fractie Groen (een gemeentelijk kartel tussen de partijen Groen en sp.a) stelt bij dit agendapunt in de gemeenteraad en via een persbericht een haalbaar alternatief voor. Trends, zo stelt de fractie, zijn immers tijdelijk van aard en zeer wisselvallig.  Zo leert de recente geschiedenis (hierin bevestigd door de info van het bestuur), dat de trend van enkele jaren geleden, om op die locatie een petanque-infrastructuur aan te leggen, niet “de gewenste resultaten kreeg, zijnde amper gebruikt”. 

Ook stelt het gemeentebestuur vast, dat de “exploitatie van een dergelijke sportclub  (lees : petanque – noch padelclub) niet tot de kerntaken van de gemeente behoort.”

Wat volgens fractie Groen wel tot de kerntaken van een gemeente behoort, is het welzijn bevorderen van alle inwoners.  Wat veel ruimer is, dan een mogelijke uitbating van een sportclub (ook al lijkt die momenteel “trendy”) door te willen schuiven naar privé-uitbating.

In coronatijden heeft de bevolking duidelijk het belang van meer groen, park en bos herontdekt. 

Fractie Groen en volgens de partij ook heel wat Westkapellenaars stellen vast, dat de openbare groene ruimte in de deelgemeente erg schaars is.

Een tweede vaststelling is, dat de verbouwingswerken voor het nieuwe woonzorgcentrum (WZC)  in de gemeente goed opschieten.  Een pluim voor het bestuur, dat ze durfden investeren in dit WZC!  Een nieuw WZC, meer bewoners in de toekomst, maar ook allicht meer bezoekers. Want menselijk contact en bezoek, om bittere eenzaamheid te doorbreken, is van levensbelang.  Nogmaals iets waar het vervloekte corona-virus ons met de neus op duwde…

Het gemeentebestuur staat voor een serieuze keuze.  Er zit wel degelijk een grote trendbreuk (!) in, als het gemeentebestuur durft kiezen, om op de grond van het sportcentrum  Molenhoek een park of  gemeentelijk groen domein (met enkele speeltuigen)  aan te leggen.  Het verhoogt de maatschappelijke waarde van de locatie Molenhoek!   Het huidige sportcentrum blijft aan zijn functie voldoen.  Maar de omgeving wordt beduidend groener.

Voor alle inwoners van Westkapelle, niet alleen  voor de gezinnen met kinderen, maar ook voor de bewoners van het WZC en hun bezoekers, biedt het een waaier van  mogelijkheden. Je kunt er makkelijk heen wandelen  (dus geen auto nodig!), er rusten en kijken naar de spelende kinderen. Dit alles  in een groene omgeving.  Ook al is de oppervlakte van deze groene ruimte niet zo groot, het gemeentebestuur geeft bij deze keuze voor een park of groene ruimte  een signaal, dat het de versnellende klimaatopwarming ernstig neemt.

Natuur is een blijver, geen trend.  De nood er aan is groter dan ooit.  Dit inzicht heeft het virus uit 2020 ons alvast bijgebracht.

Fractie Groen hoopt, dat de Gemeentebelangen dit voorstel minstens in overweging willen nemen en dat zij dit voorstel verkiezen, boven het in concessie geven aan een mogelijke “padel-club met concessie tot 2070”. 

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers