zaterdag, mei 25, 2024
HomeKnokke-HeistStemBus24Grondschandaal moet worden aangepakt door de Gemeentebelangen: Een Lokale Ecologische Crisis?

Grondschandaal moet worden aangepakt door de Gemeentebelangen: Een Lokale Ecologische Crisis?

Juridische en Milieu-overwegingen

Het Departement Omgeving heeft verschillende processen-verbaal opgesteld wegens het ontbreken van de vereiste vergunningen voor de aanvoer en opslag van deze grote hoeveelheid grond. Dit brengt de wettelijke en milieuaspecten van het project in twijfel en stelt de rol van het College in vraag. Het feit dat het College wist van de stortingen, die langere tijd plaatsvonden, verhoogt de zorg over hun toezicht op dergelijke activiteiten binnen de gemeente.

Impact op de Gemeenschap

De aanwezigheid van vervuilde grond heeft niet alleen een potentiële impact op het lokale milieu, maar brengt ook risico’s met zich mee voor de gezondheid van de inwoners. Er zijn strikte richtlijnen voor het omgaan met PFAS-vervuilde sites, zoals het verbod op het kweken van groenten en het houden van kippen binnen een bepaalde straal. Deze beperkingen benadrukken de ernst van de situatie en de noodzaak voor een grondige sanering van het gebied.

Oplossingen en Verantwoordelijkheid

Het feit dat Ghelamco, de eigenaar van het terrein, verantwoordelijk is gesteld voor het reinigen van de grond, is een stap in de goede richting. Echter, de vragen over de overige 315.000 ton grond en de exacte procedures voor de sanering blijven volgens de kartel Vooruit/Groen onbeantwoord. Hoe en waar de sanering zal plaatsvinden en wie de kosten zal dragen, zijn cruciale punten die nog moeten worden opgehelderd. Meer duidelijkheid moest er zijn eind april, maar de gevraagde info laat nog steeds op zich wachten.

Reacties van het Bestuur

De reacties vanuit het College en de betrokken schepenen tonen volgens de oppositiepartijen een patroon van verschuivende verantwoordelijkheden en onvoldoende prioriteit voor milieu-aangelegenheden. Dit roept vragen op over de doeltreffendheid van het huidige beleid en de noodzaak om milieu hoog op de agenda te zetten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Deze situatie legt een dieperliggende problematiek bloot binnen het gemeentebestuur waarbij milieu en natuur slechts als nasleep beschouwd worden, in tegenstelling tot de prioriteit die zij zouden moeten hebben. Het is van cruciaal belang dat de volgende legislatuur dit probleem erkent en actie onderneemt om de natuur en het milieu een centrale plaats te geven in het beleid. Een grondige en transparante aanpak is noodzakelijk om het vertrouwen van de bevolking in hun bestuur te herstellen.