18.3 C
Knokke-Heist

Grondwettelijk Hof steunt nieuw decreet over wonen in eigen streek

Knokke-Heist, een prachtige streek aan de Belgische kust, is een plaats waar veel mensen graag willen wonen. Maar voor jonge mensen of minder kapitaalkrachtigen is het steeds moeilijker geworden om hier een eigen woning te kopen. Hierdoor zijn ze genoodzaakt om naar andere gemeenten te verhuizen, zonder familie- of professionele banden met de nieuwe omgeving. Dit heeft niet alleen gevolgen voor deze mensen, maar ook voor de gemeenten die door de grote uitstroom sociaal ontwricht kunnen worden.

Maar nu biedt er zich hoop aan! De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag, na het advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, het voorontwerp van decreet over Wonen in Eigen Streek (WIES) goedgekeurd. Dit is goed nieuws voor de minder kapitaalkrachtige plaatselijke bevolking, die nu weer een kans heeft om betaalbaar in hun vertrouwde streek te wonen.

De nieuwe regeling wil een antwoord bieden op de woonbehoeften van de minder kapitaalkrachtige plaatselijke bevolking, met inachtneming van de arresten van het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie. Zo kiezen gemeenten er nu zelf voor om in te stappen in het nieuwe systeem; doet de gemeente een verplichte financiële tussenkomst in de waarde van de grondaandelen of verwerft de grond zelf; wordt die tussenkomst gewaarborgd in alle gevallen van overdracht van eigendom; en heeft de koper gedurende 20 jaar een bewoningsverplichting. Over dit voorontwerp van decreet wordt het nu door de Vlaamse Regering advies ingewonnen van de Raad van State. Als het gemeentebestuur van Knokke-Heist hierin meestapt kan burgemeester Piet De Groote zijn belofte om betaalbare wonen te creëren voor de jonge inwoners stap voor stap beginnen realiseren.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen