maandag, augustus 15, 2022
24 C
Knokke-Heist
your alt tag'

Haven Antwerpen-Zeebrugge wordt stichtend lid van H2Global

Port of Antwerp-Bruges, officieel gefuseerd in april 2022, ziet voor zichzelf een sleutelrol weggelegd voor de productie, distributie en het gebruik van groene waterstof. Met steun van de Vlaamse overheid is het Havenbedrijf nu lid van de Duitse stichting H2Global. Deze stichting beoogt groene waterstof rendabel te maken als vervanging voor fossiele brandstoffen in Europa en zo de energietransitie en onafhankelijkheid van Russisch gas te bevorderen. Vlaams minister Jo Brouns (CD&V): “Vlaanderen zal, naast lokale productie, nood hebben aan de import van duurzame waterstof.”

De duidelijke boodschap van Port of Antwerp-Bruges als Europa’s grootste haven voor voertuigoverslag, thuisbasis van de grootste geïntegreerde chemische cluster en een van de toonaangevende containerhavens sluit goed aan bij de Europese en maatschappelijke kern van de H2Global-gedachte.

Vandaag al introduceert de haven van Antwerpen-Brugge alternatieve energiebronnen zoals waterstof en zet ze om in duurzame grondstoffen en brandstof voor de chemische sector van de haven. De haven zal ook een vitale rol spelen in de import en lokale productie van groene waterstof. De eerste productie van groene waterstof start in 2023 met in 2025-2027 grote volumes groene moleculen die van overzee binnenkomen.

Over H2Global

Het doel van de H2Global stichting is het bevorderen en promoten van klimaat- en milieubescherming. Een van de elementen waarmee de stichting zijn doel wil bereiken is het testen van een efficiënt financieringsprogramma voor een snelle marktinvoering en invoer van groene waterstof en power-to-X-producten (PtX). Voor het eerst maakt het financieringsmechanisme de economische, duurzame exploitatie van PtX-centrales mogelijk en daarmee de industriële marktinvoering die nu nodig is. H2Global verschilt derhalve van eerdere programma’s voor investeringssteun, die hoofdzakelijk investeringssubsidies verstrekken voor het ontwikkelen en testen van PtX-technologieën. Om het op gang komen van een groene waterstofeconomie efficiënt en in een markteconomische context te bevorderen, maakt H2Global gebruik van een dubbel veilingmodel om de prijs te bepalen. De laagste biedprijs en de hoogste verkoopprijs krijgen elk het contract toegewezen. Op die manier is het te compenseren prijsverschil zo klein mogelijk. Door een divergentie van de voorwaarden in de aankoop- en verkoopcontracten kan de tussenpersoon ook profiteren van mogelijke prijsstijgingen van de verkochte producten – waardoor er minder behoefte is aan overheidssubsidies en het dus potentieel veel efficiënter is dan eerdere subsidie-instrumenten. De aankoop van groene waterstof en op waterstof gebaseerde PtX-producten omvat de levering ervan aan Duitsland. Verdere criteria bij de toekenning van de aankoop van groene waterstof en daarvan afgeleide producten zijn de door de federale regering vastgestelde duurzaamheidsvereisten en de rijpheid van de respectieve projecten.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je even lezen