Home Cultuur Heist had ooit een eigen vismijn

Heist had ooit een eigen vismijn

Dank zij de goede diensten van BPost en onze huisdrukker Eddy Druk papercenter valt het vierde boekje deze week in de bus van de leden.

Naast de obligate bijdrage van Flutse (oefening Heistse dialect) is er ook een bijdrage over pater Bulcke en zijn herinneringsplakket in Ramskapelle.  Verder een bijdrage van Norbert Maertens over het Schuldhof (oude vismarkt) in Heist en tenslotte ook de laatste verwikkelingen in het dossier Boerenhof dat momenteel een zeer grondige renovatie van de schuur ondergaat.

We nemen jullie nu al even mee naar de Vismijn als voorproefje. De volledige artikel en veel meer in het vierde magazine van Heyst Leeft.

Het is in het jaar 1894 in december, dat de gemeenteraad van Heist tot het besluit komt om de visserswoningen van het “Schuldhof” te onteigenen nadat werd toegezegd dat de onteigenden nog zes maanden in hun onteigende woning zullen mogen blijven wonen.  Daarna wordt alles afgebroken.

Dit bericht verscheen in het Belgisch Staatsblad van 10 december 1894.

De vissershuisjes werden afgebroken nadat verschillende gezinnen nog zes maanden in hun huisje hadden verbleven.

Het bleef jarenlang stil op het oude Schuldhof.  De schuttersmaatschappij “Sint-Sebastiaensgilde” kwam er sporadisch oefenen en verder werd het hof een verlaten duin.  Tot de vissers van het vroegere Schuldhof zelf huisjes begonnen te bouwen, voornamelijk in de nieuw getrokken Garnaalstraat.  Dit gebeurde op het einde van de negentiende eeuw.

In 1901 beslisten de vroede gemeentevaderen van Heyst  dat een eene vischmijn daar helemaal op zijn plaats zou zijn.

Het volledige verhaal in nieuwe magazine van Heyst Leeft die net uit is!

4 REACTIES

  1. Wat velen ook niet weten is dat het Directeur-Generaal Willemspark eigenlijk voorzien was om Heist van een vissershaven te voorzien. Zeebrugge(Brugge) was echter politiek sterker en men had n.a.v. het streven naar een haven aan onze eigen kust door koning Leopold II -waar hij destijds gelijk in had want elk schip dat vroeger op de Schelde voer richting Antwerpen moest “taks” betalen- de teugels daar stevig in handen. Later werd een vrije doorvaart naar Antwerpen door het betalen van een éénmalige som afgekocht. Zonder de haven van Zeebrugge had Knokke-Heist nu waarschijnlijk een vissershaven. Moest deze nu moeten gebouwd worden zou een harde Brexit daar waarschijnlijk een stokje voor steken want de onzekerheid in onze visserij wordt steeds sterker. Als ze een klein land met een klein vloot willen straffen, waar zijn dan die “Engelse gentlemen” dan of zijn dat zoals hun zogezegde “tradities” ook ijdele woorden die ze alleen maar gebruiken als het in hun kraam past?

  2. Dirk zal ook wel weten dat na de tweede wereldoorlog het de bedoeling was van de staat om deze gronden te laten bebouwen . Het is dank zij het lobbywerk van o.a. burgemeester de Gheldere dat dit niet gebeurd is. De toenmalige directeur-generaal van het ministerie van openbare werken gaf toe zodat het een groenzone bleef en de duinen in tegenstelling tot knokke en het zoute ,niet bebouwd werden . Als dank voor deze beslissing kreeg “het bosje ” zoals het voor de oorlog heette de naam van directeur-generaal Willems.

    • Beste Heistenaar, je hebt volkomen gelijk. Daar deze “gronden” voor de visserij niet meer nodig waren daar deze reeds hun intrek in de Zeebrugse haven hadden genomen was het de bedoeling om inderdaad alles vol te bouwen met villa’s, appartementsgebouwen en hotels. We mogen vader de Gheldere, burgemeester van Heist en later opgevolgd door zijn zoon Jean-Baptiste, dankbaar zijn voor wat hij heeft verwezenlijkt, anders zou onze gemeente nog meer het uitzicht van een atlantikwall hebben gehad. Deze grond was trouwens goud waard. Vóór de tweede wereldoorlog was wel reeds een soort “Chalet Suisse” gebouwd maar het gebouw stond niet aan de straatkant maar meer in het park met vooraan de tennisvelden. Naar verluid zou de gemeente van plan zijn er iets mee te doen want momenteel zijn vooral de tennisvelden aan het verloederen.

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers