vrijdag, februari 23, 2024
HomeKnokke-HeistHenk Warnier's Reactie op de Situatie in Duinenpark

Henk Warnier’s Reactie op de Situatie in Duinenpark

In het hart van de recente discussies rond het Duinenpark in Knokke-Heist tijdens een gemeenteraad, staan de afgesloten privépaden die voorheen een belangrijke rol speelden in de buurt. Henk Warnier, eigenaar van de betrokken site, geeft nu ook in onze krant zijn kant van het verhaal na recente beschuldigingen en discussies. Lees hier het eerder verschenen artikel.

Achtergrond van de Afsluiting

Henk Warnier, geen bouwpromotor, maar een betrokken burger en eigenaar van de site, adresseert de kritiek van raadslid Cathy Coudyser. Warnier wijst op een gebrek aan directe communicatie van raadslid Cathy Coudyser en beschrijft de situatie als een gevolg van “plat populisme en verdachtmakerij in de gemeenteraad.” Hij benadrukt dat de werkelijke problemen, zoals overlast door vandalisme, drugsdealen, en andere vormen van overlast, vaak onzichtbaar blijven voor diegenen die niet in de directe omgeving wonen.

De Realiteit van Overlast

Warnier illustreert de dagelijkse overlast waar de omwonenden van het Duinenpark mee te maken hebben. Hij beschrijft hoe de paden een vluchtroute vormden voor ongewenste activiteiten, resulterend in nachtelijke afsluitingen en frequente politie-interventies. Dit vormde de basis voor de beslissing om de paden tijdelijk af te sluiten, een actie die volgens hem bij sommige buurtbewoners op steun kon rekenen.

Rechten en Gebruik van de Paden

De eigenaar verduidelijkt ook de misvattingen rond het recht van doorgang. Hij legt uit dat de toegangspaden tot zijn eigendommen gekocht zijn zonder erfdienstbaarheid en voor persoonlijk gebruik. Ondanks de druk van stedenbouw Knokke-Heist, het gemeentebestuur en klachten bij de gouverneur, benadrukt Warnier het belang van eigendomsrechten en zijn inspanningen om een balans te vinden tussen persoonlijk gebruik en gemeenschappelijke belangen.

Toekomstige Plannen en Bouwprojecten

Warnier spreekt in zijn reactie over zijn toekomstplannen, waaronder de bouw van een eigen woning en de integratie van de historische gevel van Villa Lijsterzang in een nieuw bouwproject. Hij benadrukt zijn intentie om minder wooneenheden te realiseren dan wettelijk toegestaan, met als doel het behoud van een leefbare en groene omgeving.

Compromis en Gemeenschapsbijdrage

Ten slotte belicht Warnier het compromis dat hij voorstelt in het kader van het nieuwe RUP Verweeplein. Hij is bereid een breed pad te schenken aan de gemeenschap na de voltooiing van zijn bouwprojecten, wat een vrije doorgang zal creëren in het nieuwe stedelijke parkgebied. Dit gebaar toont zijn bereidheid om bij te dragen aan een leefbare gemeenschap, waarbij zowel het eigendomsrecht als het publieke belang gerespecteerd worden.

De situatie rond de paden in het Duinenpark is complex, waarbij privébelangen, publiek gebruik en stedelijke ontwikkeling elkaar kruisen. Henk Warnier biedt een uniek perspectief op deze situatie, waarin hij zowel de uitdagingen als de mogelijke oplossingen voor een harmonieuze co-existentie uiteenzet.

4 REACTIES

 1. Henk Warnier gebruikt krachttermen zoals “plat populisme en verdachtmakerij in de gemeenteraad”, tegenwoordig wordt iedere mening van de oppositie en de politieke flanken zowel van rechts of van links die niet strookt met de meerderheid al gauw opgevat als dissident en weggezet als populisme, doorgaans is dit een zwaktebod. Mag er nog iets gezegd worden in de gemeenteraad? De gemeenteraad van Knokke-Heist is toch niet zoals de Doema in Moskou met allemaal ja-knikkers?

  Dat er in het Duinenpark wel eens een “lijntje” wordt gesnoven, misschien wel een “shotje” gezet, een wit poeder en een XTC-tabletje worden uitgewisseld, dat kan ik me wel voorstellen, maar het was dan aan het gemeentebestuur om daar adequaat tegen op te treden wat kennelijk nooit is gebeurd. Het optreden van het gemeentebestuur tegen allerhande wantoestanden is doorgaans altijd op z’n “Knoks”, tergend traag handelen, proberen uit de media houden, steevast de andere kant op kijken en als het even kan waarom ook nog niet neerbuigend en vergoelijkend communiceren met de burger. Herinnert men nog de overlast aan de Scoop destijds in de Kongostraat? Een schoolvoorbeeld van hoe het gemeentebestuur ieder jaar telkens opnieuw de mist in ging, maar ja het betrof rijkeluiskleuters, dus aanpak met fluwelen handschoen en op z’n “Knoks” natuurlijk.

  P.S. Misschien kan het gemeentebestuur een statistiekje voorleggen van die frequente politie-interventies!

 2. Geachte mijnheer of mevrouw Zeedijk-Knokke, niet onder je eigen naam durven schrijven is ook een zwaktebod. Het toch zo gemakkelijk om van op afstand kritiek te geven als men de situatie niet kent. De overlast die de omwonenden ondervinden is niet steeds drugsrelatateerd. Ik vraag me af hoe u, of de fractie van NVa (die allen in een rustige villawijk wonen) zou reageren, als men dagelijks wordt geconfronteerd met wildplassen, uitwerpselen, braaksel, zwerfafval, dat men uw ramen ingooit en inbraakpogingen zijn, dat er ‘s nacht vechtpartijen gebeuren en u continue wordt gewekt door nachtlawaai ? Niemand wilt in een politiestaat leven, maar ik garandeer u … de politie kwam heel vaak en trad zeer correct, preventief als bemiddelend op. Er stond maandenlang een mobiele camera aan sportzaal Ten Bunderen. De politie heeft vorige zomer iedere avond de Cassierstraat afgesloten met werfhekkens om het mijden dat men vanaf het Verweeplein er kwam de dingen doen, hierboven opgesomd. We beseffen dat er uitgangsbuurt nabij is, deze is zelfs nodig. En het mag voor mij zelfs uitbreiden. Maar het kan niet dat men in de woonomgeving de overlast moet aanvaarden.

 3. Ik heb jarenlang in het Duinenpark gewoond. Er kon inderdaad behoorlijk wat overlast zijn, vooral dan in het weekend : de fuivers van den Isis kwamen zich hier ’s nachts lazarus drinken, met goedkoop spul van de nachtwinkel naast de snooker, en een deel kwam hier zijn lijntje snuiven/spuitje zetten. Als je de flikken belde kwamen die ofwel niet (teveel werk en onderbemand, weet je wel), of tewel veel te laat. Bovendien snapten die blijkbaar niet dat, als je met een combi met de zwaailichten aan het Van Rysselberghestraatje komt ingereden, de daders nog langs 2 kanten er vanonder konden stuiven. Kom dan met 4 of 6 man met de fiets of te voet en sluit eerst alle “vluchtwegen”af.
  Maar tout cru de boel afsluiten zoals Warnier heeft gedaan, is er wel over. Blijkbaar telt enkel zijn gemak en niet dat van de omwonenden, passanten, schoolkinderen, bezoekers die eventjes kwamen rusten op het bankje. Vroeger was er nog wat zon in het parkje. Maar na het verwijderen door Warnier van een verpieperde spar in het midden van het parkje en het aanplanten van een grote boom, zonder ook maar enig overleg met de buren, werd het er veel somberder.
  Wat de paadjes betreft : wat zegt De Wet ivm erfdienstbaarheid ?
  Op ’t gemeentehuis (Knokke is geen stad) zal er weer sussende taal worden gesproken en zal hij met de meeste centen/langste arm (meestal beide), wel weer het pleit winnen. Zie ook de (komende) realisaties van o.a. megalomane multimiljonair Gheysels.
  Ben benieuwd naar de uitslag van de verkiezingen in juni dit jaar, ’t zal nog plezant worden in Knokke-Heist

 4. In de voorlaatste reactie (van de eigenaar) staat: “de politie kwam heel vaak en trad zeer correct, preventief als bemiddelend op”

  In de laatste reactie (van een ex-bewoner) staat: “Als je de flikken belde kwamen die ofwel niet (teveel werk en onderbemand, weet je wel), of tewel veel te laat. Bovendien snapten die blijkbaar niet dat, als je met een combi met de zwaailichten aan het Van Rysselberghestraatje komt ingereden, de daders nog langs 2 kanten er vanonder konden stuiven.”

  In de laatste zin van de eerste reactie staat: “Misschien kan het gemeentebestuur een statistiekje voorleggen van die frequente politie-interventies!”

  “of de fractie van NVa (die allen in een rustige villawijk wonen)”, ik heb net nog even gecheckt, met NVa bedoelt men waarschijnlijk N-VA …

  “Op ’t gemeentehuis (Knokke is geen stad) zal er weer sussende taal worden gesproken en zal hij met de meeste centen/langste arm (meestal beide), wel weer het pleit winnen. Zie ook de (komende) realisaties van o.a. megalomane multimiljonair Gheysels.
  Ben benieuwd naar de uitslag van de verkiezingen in juni dit jaar, ’t zal nog plezant worden in Knokke-Heist”

  Dat laatste is de nagel op de kop hé!
  Inderdaad eerst nog de regionale, federale en Europese verkiezingen in juni en dan in oktober lokale verkiezingen (ditmaal zonder opkomstplicht!), van de huidige meerderheid moet je niet veel verwachten, die zitten toch al lang in de “pocket” van de vastgoedbonzen …