18.9 C
Knokke-Heist

Herinrichting Binnenhof en Lammenkenslaan: Innovatieve Infiltratie voor Grondwaterbehoud

Knokke-Heist krijgt een herontworpen Binnenhof en Lammenkenslaan om de lokale drinkwatervoorraad te beschermen en het grondwaterpeil te verhogen, dankzij een project van AGSO dat klimaatverandering aanpakt door middel van infiltratie.

In september 2022 begon AGSO met de herinrichting van het Binnenhof en de Lammenkenslaan, met als doel het waterdragend vermogen van de duinen te benutten en infiltratie van regenwater te maximaliseren. Hierdoor kunnen de kwaliteit en kwantiteit van de grondwaterreserves in Knokke-Heist verbeteren. Door de klimaatverandering zijn droge periodes en overstromingen steeds vaker een probleem, waardoor het grondwaterpeil gedaald is.

Het project implementeert infiltratiemaatregelen zowel binnen de perceelsgrens als op het openbaar domein. Er zijn drie mogelijkheden voor infiltratie: via het verharde oppervlak, het onverharde oppervlak en ondergrondse infiltratie. Het verharde oppervlak maakt gebruik van grasbetontegels voor uitwijkstroken en parkeervakken, waardoor regenwater gemakkelijk de grond in kan sijpelen. Groene bermen met knotwilgen worden aangelegd tussen de rijweg en het voetpad of perceelsgrens, om het afstromende water van verharde oppervlakken op te vangen. Ondergrondse infiltratie maakt gebruik van infiltratieriolen en infiltrerende straatkolken, waarbij ook de afkoppeling van de woningen wordt voorzien.

Dankzij dit project wordt de zoetwaterbel onder de golf blijvend gevoed, wat essentieel is voor de waterwinning in Knokke-Heist. Dit initiatief is onderdeel van de Blue Deal, een programma van de Vlaamse Regering om waterschaarste en droogte te bestrijden. Het programma omvat meer dan 70 acties en 400 projecten, gericht op minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Hoe zal dit innovatieve project zich verder ontwikkelen en wat zijn de implicaties voor andere steden die worstelen met waterschaarste? Blijf op de hoogte voor het vervolg van dit spannende verhaal via de Kneistikrant, de krant van onze regio!

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen