zaterdag, mei 25, 2024
HomeKnokke-HeistHerstellingswerken aan rioolbreuk op de Kalvekeetdijk: Wat u moet weten

Herstellingswerken aan rioolbreuk op de Kalvekeetdijk: Wat u moet weten

Verkeersomleiding

Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer omrijden tussen twee belangrijke rotondes: die op het kruispunt van de Hazegrasstraat/Sluisstraat en die aan de Natiënlaan/Kalvekeetdijk. De omleidingsroute loopt via de Natiënlaan (N49) en de Sluisstraat (N376). De Kragendijk en de Kalfstraat blijven bereikbaar vanuit de richting van de Natiënlaan, wat enige verlichting biedt voor de lokale bewoners.

Waarom deze werken nodig zijn

Het herstellen van een rioolbreuk is cruciaal om verdere schade aan de infrastructuur te voorkomen en om de veiligheid van de inwoners te garanderen. Rioolbreuken kunnen leiden tot verzakkingen van de weg en mogelijke overstromingen bij zware regenval. Door deze tijdig aan te pakken, voorkomt men grotere problemen in de toekomst.

Impact op de buurt

Voordelen:

  • Verbeterde infrastructuur: Na de werken zal de wegstructuur sterker en veiliger zijn.
  • Voorkomen van verdere schade: Het vroegtijdig ingrijpen voorkomt grotere en kostbaardere herstelwerken later.

Nadelen:

  • Verkeershinder: Gedurende de werken zullen automobilisten moeten omrijden, wat extra reistijd met zich meebrengt.
  • Geluids- en stofhinder: De werken kunnen zorgen voor overlast in de directe omgeving.

Alternatieven en tips voor de inwoners

Om de hinder te beperken, kunnen inwoners overwegen om:

  • Alternatieve routes te plannen: Gebruik van de Natiënlaan en de Sluisstraat is noodzakelijk, maar lokaal verkeer kan mogelijk via kleinere wegen navigeren.
  • Fiets of openbaar vervoer: Aangezien het fietspad open blijft, is fietsen een goed alternatief. Bovendien kan het openbaar vervoer uitkomst bieden voor langere afstanden.
  • Tijdelijk thuiswerken: Indien mogelijk, kan thuiswerken de noodzaak om te reizen verminderen en zo de hinder beperken.

Communicatie en updates

Het is belangrijk dat de bevolking regelmatig wordt geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. Lokale autoriteiten en het AGSO zullen updates verstrekken via verschillende kanalen, waaronder de gemeentelijke website en sociale media. Door proactief te communiceren, kunnen onverwachte situaties beter worden beheerd en kan de bevolking tijdig worden geïnformeerd over veranderingen in de planning of omleidingsroutes.