zondag, april 21, 2024
HomeKnokke-HeistHerstellingswerkzaamheden Rioolbreuk in Kalvekeetdijk

Herstellingswerkzaamheden Rioolbreuk in Kalvekeetdijk

Vanaf vrijdag 15 december 2023 starten belangrijke herstellingswerkzaamheden aan een rioolbreuk in de Kalvekeetdijk tussen Beukendreef en Sacramentstraat, specifiek ter hoogte van huisnummer 83 in Knokke-Heist. Deze cruciale werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het AGSO, het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling.

Gedurende deze periode zal de rijbaan op de Kalvekeetdijk plaatselijk volledig worden afgesloten voor al het doorgaand gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting is onvermijdelijk voor de veilige en efficiënte uitvoering van de reparaties en zal duren tot en met vrijdag 22 december 2023.

Om de verkeersstroom in dit gebied te beheersen en omleidingen te faciliteren, worden er specifieke routes aangewezen. Verkeer tussen de rotonde Schapenbrugge (kruising Hazegrasstraat/Sluisstraat) en de rotonde aan de Natiënlaan/Kalvekeetdijk zal worden omgeleid via de Natienlaan (N49) en de Sluisstraat (N376). Deze omleiding is ontworpen om de impact op het lokale verkeer te minimaliseren en een vlotte doorstroming te waarborgen.

Voor bewoners en bezoekers van de omgeving is het belangrijk te weten dat de Kragendijk en de Kalfstraat vanuit de richting van de Natiënlaan toegankelijk blijven. Dit biedt enige verlichting voor de lokale toegankelijkheid. Bovendien blijft het fietspad open, wat een continuïteit van de fietsmobiliteit in het gebied garandeert.

Deze herstellingswerkzaamheden zijn essentieel voor de infrastructuur en de veiligheid in de regio. Hoewel de tijdelijke verkeersbelemmeringen voor sommige inwoners en bezoekers overlast kunnen veroorzaken, is het doel van deze werkzaamheden om op lange termijn een veiligere en betrouwbaardere wegennet te bieden. Bewoners en bezoekers worden aangemoedigd om rekening te houden met de aangegeven omleidingen en extra reistijd in te calculeren.

Voor meer informatie over de werkzaamheden en de actuele verkeerssituatie kunnen belanghebbenden de website van de gemeente Knokke-Heist of het AGSO raadplegen. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en eventuele wijzigingen in de verkeerssituatie.