4.2 C
Knokke-Heist
maandag, januari 17, 2022
your alt tag'

Het project OP-PEIL zoekt landbouwers uit de Zwinregio

Inagro en Ilvo zijn op zoek naar landbouwers met een perceel waar het zout grondwater maar een paar meter diep zit en waar ze met het project OP-PEIL kunnen testen of verzilting kan tegengegaan worden met peilgestuurde drainage.

Peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage is een drainagetechniek waarbij op het niveau van het perceel de drains uitmonden in een verzameldrain waarin het peil in een regelput kan gestuurd worden. Bij conventionele drainage kan dat niet. Het is geen nieuw fenomeen. De techniek wordt al tientallen jaren in Nederland toegepast in zandgronden voor de bloembollenteelt en recenter ook op locaties met minder doorlatende gronden.

OP-PEIL

OP-PEIL wil op korte termijn in Vlaanderen de doorbraak van maatschappelijk en landbouwkundig rendabele en effectieve peilgestuurde drainagesystemen realiseren. Er wordt gewerkt aan een geschiktheidskaart, de sub-irrigatie wordt als toegevoegde waarde bestudeerd en er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor collectief peilbeheer. U vindt meer informatie over het project op www.peilgestuurdedrainage.be.

Inagro en Ilvo bestuderen de kansen die dit project kan bieden in een poldercontext. Naast het vertragen en bufferen van zoet water wordt ook het effect op het zoet/zout-grensvlak bestudeerd.

Proefperceel gezocht

Ze zijn op zoek naar een perceel waar het zout grondwater maar een paar meter diep zit. Ze willen er testen of het gebruik van deze drainage kan helpen om water te bufferen en verzilting tegen te gaan door zoet water langer vast te houden in de bodem.

In het seizoen 2022 wordt het perceel geselecteerd en wordt de nulsituatie vastgelegd. Het gewas, de vochtbehoefte van het gewas, de grondwaterstand, de waterkwaliteit, de oppervlaktewaterstanden en de bodemfysische eigenschappen van het perceel worden vastgesteld. Op het einde van het teeltseizoen wordt het perceel omgebouwd naar een peilgestuurd perceel. In de seizoenen 2023 en 2024 wordt de toestand opgevolgd en wordt in overleg met de landbouwer het peil gestuurd en het effect op het zoet/zoutgrensvlak bestudeerd.

Een goed proefperceel

Een goed proefperceel ligt in de Oostkustpolder in een gebied met een vrij hoog zoet/zout grensvlak. Dit zijn de witte of blauwe locaties die u op de kaart van het proefproject kunt nakijken. Op basis van de locatie wordt gekeken of er een match is. Belangrijk is dat er naast het perceel een (polder)waterloop aanwezig is waar ook in de zomer klassiek water aanwezig is. Het perceel is gedraineerd of u hebt plannen om dit te doen. Aardappelen in teeltrotatie is een pluspunt, maar geen must.

Kostprijs

Inagro en ILVO dekken de kosten van de installatie van het project en de opvolging van de effecten van de peilsturing. Let wel, wanneer uw perceel nog niet gedraineerd is, dan moet u de kost voor de aanleg van de drainage zelf dragen.

Kandidaatstelling

Wordt de verzilting van uw bodem soms kritisch en wilt u slimmer omgaan met drainage, dan bent u misschien de geschikte kandidaat. U krijgt de kans om op perceelniveau water te bufferen én verzilting tegen te gaan in een poldercontext.

Hebt u interesse, laat dit dan voor 15 januari weten aan

– Inagro, Dominique Huits, 051/27 33 88, dominique.huits@inagro.be

– Ilvo, Sarah Garré, 09/272 28 66, sarah.garre@ilvo.vlaanderen.be

Ook dit moet je even lezen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Hier praat men over