zaterdag, april 13, 2024
HomeKnokke-HeistHet succes van ondergrondse afvalcontainers in Knokke-Heist: Een diepgaande blik

Het succes van ondergrondse afvalcontainers in Knokke-Heist: Een diepgaande blik

Knokke-Heist, heeft recentelijk een indrukwekkende mijlpaal bereikt in afvalbeheer. Met de implementatie van ondergrondse afvalcontainers door AGSO Knokke-Heist is een nieuw hoofdstuk ingeluid in de strijd tegen afval en vervuiling. Deze aanpak heeft niet alleen de esthetiek van de gemeente verbeterd maar ook een significante bijdrage geleverd aan milieubescherming en duurzaamheid.

De groeiende impact van ondergrondse afvalsystemen

In de afgelopen drie jaar heeft AGSO Knokke-Heist aanzienlijke vooruitgang geboekt in de optimalisatie van afvalinzameling. De plannen voor 2024 beloven verdere uitbreiding met 11 extra containers voor restafval en 4 nieuwe afvaldrive-outs, waarmee de toewijding van de gemeente aan een schoner milieu wordt onderstreept.

Ondergrondse containers in cijfers

De huidige infrastructuur omvat 49 ondergrondse containers, strategisch verdeeld over 31 locaties, waaronder:

  • 37 voor glas
  • 6 voor restafval
  • 3 voor PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons)
  • 3 voor papier en karton

Deze containers zijn voorzien van geavanceerde vulgraadsensoren en worden driemaal per week geleegd om efficiëntie en hygiëne te waarborgen. Daarnaast bieden drie afvaldrive-outs inwoners de mogelijkheid om 24/7 afval te deponeren, met zowel betaalde als kosteloze opties voor diverse afvalstromen.

Voordelen van het systeem

De implementatie van ondergrondse afvalcontainers heeft meerdere voordelen met zich meegebracht. Allereerst draagt het bij aan een schoner Knokke-Heist door het verminderen van zwerfafval en het visueel onaantrekkelijk beeld van afvalzakken langs de straten. Daarnaast biedt de 24/7 beschikbaarheid van deze faciliteiten een ongekende flexibiliteit voor de inwoners. De akoestische isolatie van de containers vermindert geluidsoverlast, en specifieke maatregelen zoals de nachtelijke vergrendeling van glascontainers dragen bij aan de naleving van het politiereglement tegen nachtlawaai.

Innovatie in betaalgemak

Een ander noemenswaardig aspect is de introductie van betaalzuilen bij de restafvalcontainers, die zowel contactloos betalen als muntinworp mogelijk maken. Dit systeem heeft het gebruiksgemak aanzienlijk verhoogd, wat blijkt uit de toename van elektronische betalingen tot 600 transacties per maand.

Sluikstorten: Een aandachtspunt

AGSO Knokke-Heist benadrukt het belang van verantwoord afvalbeheer en heeft diverse locaties uitgerust met camerabewaking om sluikstorten en misbruik tegen te gaan. Deze maatregelen hebben reeds positieve resultaten opgeleverd, met identificatie en beboeting van overtreders als direct gevolg.

Het succesverhaal van de ondergrondse afvalcontainers in Knokke-Heist dient als een inspirerend voorbeeld van hoe innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan een duurzamere en leefbaardere gemeenschap. Met de geplande uitbreidingen in het vooruitzicht blijft Knokke-Heist vooroplopen in de strijd voor een schoner en groener milieu. Dit initiatief bevestigt dat, door samenwerking en innovatie, steden een aanzienlijke impact kunnen hebben op het verbeteren van de stedelijke leefomgeving.