HomeKnokke-HeistIn de schatkist van Knokke-Heist zit 34 108 638 euro

In de schatkist van Knokke-Heist zit 34 108 638 euro

In het meerjarenplan 2020-2025 werden de krijtlijnen van deze beleidsperiode uitgezet. Jaarlijks wordt een jaarrekening voorgelegd aan de gemeenteraad. In die jaarrekening wordt een evaluatie gemaakt van de financiële toestand en de verwezenlijkingen van onze gemeente. 

De corona-crisis had een bijzondere impact op de financiële resultaten van 2020. De totale impact wordt geraamd op 4,2 mln. euro. Dit is in hoofdzaak toe te wijzen aan het economische relanceplan met diverse maatregelen zoals de waardebonactie, maar ook aan het derven van inkomsten uit concessies, verhuringen en de terrastaks. 

Globaal blijven de resultaten positief. Het boekjaar 2020 sluit af met een budgettair resultaat van 34 108 638 euro en een autofinancieringsmarge van 8 639 917 euro. Via het pensioenfonds werd een spaarpot van 16,5 mln. euro aangelegd om de toekomstige pensioenfactuur op te vangen. De financiële schulden zakken tot een niveau van 25 mln. euro. Ondanks corona blijven alle financiële parameters dus heel positief. 

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers