Home Haven / Zeebrugge Incident in Zeebrugse Haven met Knokke-Heistenaar Leidt tot Rechtszaak en Gedragstraining

Incident in Zeebrugse Haven met Knokke-Heistenaar Leidt tot Rechtszaak en Gedragstraining

0
980
(C) GPTgenix
  •  

Tijdens een middagpauze op 14 februari 2023 in de refter van een havenbedrijf te Zeebrugge, ontstond er een incident waarbij een werknemer met zijn brooddoos een collega in het gezicht sloeg. Dit gebeurde nadat er opmerkingen werden gemaakt over het telefoongebruik van de betrokken werknemer. De slag resulteerde in een val waarbij de collega, een 44-jarige man uit Brugge van Iraakse afkomst, een snijwonde boven zijn linkeroog opliep en drie dagen niet kon werken.

De veroorzaker van het incident, een 36-jarige man van Ethiopische afkomst uit Knokke-Heist, weigerde de opgelopen schade te vergoeden. Hierdoor werd de zaak voor de Brugse rechtbank gebracht. Ondanks zijn blanco strafblad, en het feit dat hij na het incident werd ontslagen, besloot de arbeidsauditeur om geen straf, maar wel bepaalde voorwaarden voor te stellen, zoals het volgen van een gedragstraining.

Het verweer van de beklaagde, dat hij al wekenlang in de refter werd gepest en uitgelokt, vond geen steun bij de getuigen. Zijn advocaat lichtte toe dat hij herhaaldelijk werd lastiggevallen en uitgescholden, wat uiteindelijk tot de confrontatie leidde. Echter, alleen de reactie met de brooddoos werd door omstanders waargenomen.

De rechtbank kende het slachtoffer een schadevergoeding van 350 euro toe, minder dan de gevraagde 1.000 euro. De beklaagde ontving een voorwaardelijke straf, met als voorwaarde het volgen van een cursus agressiebeheersing. Dit besluit onderstreept het belang van het beheersen van agressie en het op een gepaste wijze omgaan met conflicten op de werkvloer.

Dit incident benadrukt niet alleen de ernst van fysiek geweld op de werkvloer, maar ook de noodzaak voor werkgevers om een veilige en respectvolle omgeving te handhaven. Het laat zien hoe snel situaties kunnen escaleren en de impact die dit kan hebben op de betrokken individuen en de bedrijfscultuur.

Reflectie op het Gebeurde

Het voorval in Zeebrugge werpt licht op de complexiteit van menselijke interacties binnen de werkomgeving. Terwijl de rechtbank een pad naar verbetering voorstelt door middel van gedragstraining, blijft de vraag hoe dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het belang van communicatie, begrip, en respect in de werkplaats kan niet genoeg benadrukt worden, evenals de rol van werkgevers in het creëren van een omgeving waar elk lid zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

In de nasleep van dit incident is het essentieel voor alle partijen om vooruit te kijken en te leren van wat er is gebeurd. Dit omvat niet alleen de betrokken individuen, maar ook het bedrijf en de bredere gemeenschap. Het bevorderen van dialoog, het aanpakken van pestgedrag, en het implementeren van duidelijke richtlijnen en trainingen voor conflictbeheersing zijn stappen die kunnen helpen om een herhaling van soortgelijke voorvallen te voorkomen.

Het incident in de Zeebrugse haven herinnert ons eraan dat werkplekveiligheid en -welzijn meerdere dimensies hebben, waaronder psychologisch en emotioneel welzijn. Het biedt een leermoment voor zowel individuen als organisaties om actief te werken aan een cultuur van respect, begrip, en professioneel gedrag. Door het aanpakken van onderliggende oorzaken van conflict en het bieden van de juiste ondersteuning en training, kunnen werkplekken veiliger en inclusiever worden gemaakt voor iedereen.

NO COMMENTS