vrijdag, augustus 19, 2022
20.5 C
Knokke-Heist

Infoavond voorontwerp bestemmingsplan ‘Kom IJzendijke’ in Sluis

Op 28 juni organiseert Gemeente Sluis een informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kom IJzendijke’ dat tot en met 20 juli 2022 ter inzage ligt. Tijdens de bijeenkomst wordt het plan nader toegelicht en is er voor inwoners en andere belangstellenden gelegenheid vragen stellen en te reageren.

Het voorontwerp  

Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van de kern van IJzendijke. Het bedrijventerrein, ten westen van de kern, maakt geen deel uit van voorliggend ontwerp bestemmingsplan. Het voorontwerp heeft als doel om de bestaande vergunde situatie vast te leggen. 

Uitnodiging 

Tijdens de informele inloopbijeenkomst op dinsdag 28 juni 2022 worden de plannen nader toegelicht evenals het vervolgproces. De inloopbijeenkomst is bedoeld om inwoners van IJzendijke en belanghebbenden te informeren en eventuele vragen te beantwoorden.  

Tijd: Dinsdag 28 juni om 19.00 tot max. 20.30 uur 
Locatie: Mauritshof, Mauritsweg 5, IJzendijke  
Programma: Van 19.00 tot 19.30 is er een algemene toelichting op het plan en van 19.30 tot 20.30 kunnen inwoners vrij inlopen voor vragen of inhoudelijke reacties.  

Procedure 

Aan de hand van inspraakreacties is een wijziging in het ontwerp bestemmingsplan mogelijk. Het verwerken van de inspraakreacties en het opstellen van het daaropvolgende bestemmingsplan neemt enkele maanden in beslag. Het doel is om nog voor het eind van dit jaar het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen, zodat het bestemmingsplan in de eerste helft van 2023 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.  

Inzage stukken 

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom IJzendijke’ met de daarbij behorende bijlagen ligt tot en met 20 juli 2022 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpkomijzendijke-VO01). 

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA OOSTBURG. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer M. Den Boeft of mevrouw C. Simons, via telefoonnummer +140117. Via de gemeentelijke website is het niet mogelijk om uw zienswijze in te dienen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je even lezen