HomeKnokke-HeistInner Wheel Inner Knokke-Heist Oostkust schenkt €2000 aan TeJo

Inner Wheel Inner Knokke-Heist Oostkust schenkt €2000 aan TeJo

Catherine Vallaeys, voorzitster van Inner Wheel Inner Knokke-Heist Oostkust overhandigde een cheque van 2.000 euro aan Paul Lievens, voorzitter van TeJo Brugge. Met die middelen voorziet TeJo therapeutische hulp voor jongeren.

Dit jaar is TeJo één van de vele projecten die op een extra steun van Inner Wheel Knokke-Heist Oostkust mag rekenen. “We stellen vast dat ook in onze regio de geestelijke gezondheid van onze jongeren aangetast is. Preventieve zorg kan heel wat ellende voorkomen” vertelt Catherine Vallaeys, voorzitster van Inner Wheel Knokke-Heist Oostkust.

Inner Wheel Knokke-Heist Oostkust is een actieve serviceclub van dynamische, enthousiaste dames waar vriendschap en sociaal engagement centraal staan. Door middel van fundraising probeert Inner Wheel elk jaar de nodige fondsen te verzamelen om sociale projecten in de regio te ondersteunen.

Rapporten van experten geven aan dat het mentaal welzijn bij jongeren het meest onder druk staat. Experten geven aan dat zelfs 6 op de 10 jongeren het mentaal moeilijk hebben. Een merkwaardige vaststelling is de stijging van het aantal jongeren die met meerdere problemen kampen. De oorzaken zijn velerlei: depressieve gevoelens, pesten, faalangst, seksuele intimidatie, liefdesverdriet, (v)echtscheiding ouders, de plaats van de jongere(n) binnen het nieuw samengesteld gezin, enz … En de corona crisis speelt hier ook zeker mee.

“Deze trend is zeker ook te merken in de regio Brugge – Oostkust” zegt Paul Lievens, voorzitter van TeJo Brugge. Hij voegt daaraan toe dat “vanaf het najaar 2020 het aantal jongeren dat bij TeJo Brugge hulp kwam zoeken ferm is toegenomen”. Ondertussen zijn er ook initiatieven genomen om een TeJo-huis in Knokke tegen eind 2021 op te starten.

De TeJo-huizen maken deel uit van de overkoepelende organisatie vzw TeJo Vlaanderen. In Brugge zorgt TeJo momenteel voor kortdurend, anonieme therapeutische ondersteuning aan een 110-tal jongeren tussen 10 en 20 jaar die het mentaal moeilijk hebben. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TeJo preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.

Deze groeiende groep jongeren uit de regio wordt warm onthaald, therapeutisch begeleid en ondersteund door een
35-tal vrijwillige onthaalmedewerkers en deskundige therapeuten. TeJo is een warme plek die zorgt voor het persoonlijk welzijn van de jongeren. Zo zet het Tejo Team van Brugge zich in om in samenspraak en in overleg met de jongeren hen te begeleiden zodat ze terug in zichzelf opnieuw kunnen geloven met een positieve blik naar de toekomst.

Dankzij de steun van Inner Wheel Knokke-Heist Oostkust kan TeJo een deel van haar jaarlijkse werkingskosten financieren. TeJo is nog steeds op zoek naar bijkomende therapeutische vrijwilligers en onthaalmedewerkers om de jongeren, die momenteel opgenomen zijn op een wachtlijst, zo vlug mogelijk en in goede omstandigheden te begeleiden en te ondersteunen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je reactie op het artikel.
Graag je naam hier.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers