Home Zeebrugge Zeebrugse Haven Innovatie in de Zeebrugse binnenvaart met digitaal platform 'SWINg'

Innovatie in de Zeebrugse binnenvaart met digitaal platform ‘SWINg’

De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Haven Oostende, de Haven van Zeebrugge, North Sea Port, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer slaan de handen in elkaar om een innovatief meldplatform uit te bouwen tegen 2021: SWINg. Vanaf dan hoeven schippers en binnenvaartondernemers slechts éénmaal en digitaal de reis-, lading- en scheepsgegevens te melden binnen Vlaanderen en de Westerschelde. “Het meldplatform SWINg vormt een belangrijke mijlpaal in de digitalisatie van de binnenvaart, die bijdraagt aan de efficiëntie en veiligheid”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Met deze samenwerking en dit initiatief, waarbij ook het Nederlandse Rijkswaterstaat en andere actoren mee aan tafel zaten, behoren de ketenpartners tot de voorlopers in Europa inzake digitalisering.”

Momenteel moeten schippers en binnenvaartondernemers bij iedere autoriteit die ze op hun vaarroute tegenkomen telkens (dezelfde) reis-, lading- en scheepsgegevens melden. “Bij de ene autoriteit kan dit digitaal, bij de andere moet het via VHF-radio gebeuren en in sommige gevallen moet men zelfs van boord gaan om een formulier af te geven in het loket”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Het nieuwe meldplatform SWINg – dat staat voor Single Window for Inland Navigation – maakt een einde aan dit uitvoerig administratief werk.”

Minder administratie

Via (bestaande) software stuurt de schipper of binnenvaartondernemer de gegevens door naar het meldplatform, dat de gegevens automatisch doorstuurt naar de vaar- en havenautoriteiten op de vaarroute van het schip. Het meldplatform en de eigen digitale applicaties van de autoriteiten zijn immers op elkaar afgestemd. De melder hoeft de gegevens dus nog maar eenmaal door te sturen, digitaal. De uitwisseling van gegevens gebeurt conform de GDPR-wetgeving.

Veiligere en efficiëntere binnenvaart

SWINg zorgt niet alleen voor een administratieve vereenvoudiging, het maakt de binnenvaart nog veiliger en efficiënter. Minder vaak melden betekent minder afleiding voor de schipper en de kans op ongevallen neemt af omdat men niet meer aan wal moet gaan. Daarnaast zullen de vaar- en havenautoriteiten de risico’s op incidenten beter kunnen inschatten en sneller kunnen reageren als er zich toch een incident voordoet. Ze weten namelijk op voorhand welk type schip en lading zich in de haven of op de vaarweg bevindt. Dankzij het meldplatform zullen de trajecten van schepen ook beter gepland kunnen worden. Planningen van bruggen en sluizen worden geoptimaliseerd.

Geen nieuwe meldsoftware nodig

De bestaande meldsoftwarepakketten worden door de softwareleveranciers compatibel gemaakt met het nieuwe meldplatform SWINg. Voor wie nu al digitaal meldt, zal het dus niet nodig zijn om nieuwe software aan boord te halen. Wie nog geen software gebruikt, heeft er baat bij om dat te doen met het oog op de verplichte invoering van digitaal melden. Streefdatum is om dit vanaf 1 januari 2021 te verplichten voor schepen met gevarengoed en kort nadien ook voor de overige schepen.

1 REACTIE

  1. Nog belangrijker echter is de aanpak van het project “Stadsvaart” om grotere binnenschepen van én naar de haven van Zeebrugge te kunnen laten varen. Qua binnenvaartverbindingen staat de Zeebrugse haven er niet zo goed voor. Het Noorderkanaal en de verbreding van het kanaal van Schipdonck werden naar de prullenmand verwezen. Het vervoer per binnenschip is maar een fractie van wat er in de havens van Gent en Antwerpen via de binnenvaart vervoerd wordt. Het zou nochtans veel vrachtwagens van de weg kunnen houden. Er wordt al jaren over gepraat en studies over gemaakt maar tot concrete realisaties komt het jammerlijk niet.

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

De jaarlijkse cijfers achter de Kneistikrant en de media in het algemeen

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, publiceert vandaag het rapport ‘Mediaconcentratie in Vlaanderen 2020’. Het gaat...

GBS Het Anker bekroond met Verkeer op School-medaille

De gemeentelijke basisschool Het Anker uit Knokke-Heist werd onlangs door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning...

Fransman komt (brom) fietsen stelen in Knokke-Heist

De lokale politie Damme/Knokke-Heist pakte afgelopen dagen een 25-jarige Fransman op voor verschillende bromfiets- en fietsdiefstallen in Knokke-Heist. Het politieteam kwam de verdachte ​begin...

Het Weer in Knokke-Heist en de Zwinregio

De dag start betrokken met wat motregen of lichte regen, daarna blijft het droog maar er verschijnen weinig of geen opklaringen. Nevel en plaatselijk...

Recente reactie van onze lezers