18 C
Knokke-Heist

Instabiele populieren worden vervangen door duurzamere boomsoorten

Vanaf maandag 13 maart 2023 zal een aannemer in opdracht van het gemeentebestuur beginnen met het rooien van ongeveer 220 instabiele populieren in de Kalvekeetdijk tussen de Kragendijk en de Sluisstraat/Hazegrasstraat. De bomen zullen worden vervangen door duurzamere esdoorns en zomereiken met een diepgaande wortelstructuur als onderdeel van het gemeentelijk bomenplan. Deze ingreep zal niet alleen de veiligheid van bewoners en passanten in de Kalvekeetdijk verhogen, maar zal ook investeren in meer biodiversiteit op deze groene grens tussen de villawijken en de Westkapelse polders.

European Tree Worker onderzoekt gezondheid van populieren

De kolossale populieren langs de Kalvekeetdijk worden steeds instabieler vanwege hun leeftijd, ziektes en oppervlakkig wortelgestel. Bij elke zware storm zijn hulpdiensten genoodzaakt om enkele exemplaren via noodvelling te verwijderen. Om deze bomen niet zomaar te rooien, werd European Tree Worker Thomas De Fraeye gecontacteerd om samen met de groendienst de gezondheidstoestand van de populieren te onderzoeken. De eerste conclusie van deze “boomdokter” was dat dergelijke populieren niet thuishoren op deze standplaats in stedelijk gebied vanwege hun oppervlakkig horizontaal wortelende soort, die zorgt voor schade aan de straat, fietspaden, rioleringen en tuinen. Vele exemplaren vertonen uiterlijke kenmerken van verwonding en aantasting, en zijn mogelijk ook binnenin door ziekte uitgehold. Door hun beperkte standplaats zijn ze vaak genoodzaakt hun wortels grotendeels bovengronds te ontwikkelen, wat ze nog instabieler maakt en potentieel gevaarlijk.

Trekproeven wijzen uit dat populieren niet langer bestand zijn tegen zware stormen

Om de stabiliteit van de bomen te onderzoeken, werd boomconsulent Dirk Berteyn ingeschakeld om de populieren te testen op het vlak van windbelasting, stabiliteit en breuksterkte. De stabiliteit van de bomen werd onderzocht aan de hand van een windlastanalyse en een trekproef. Het resultaat van deze proeven gaf aan dat geen enkele geteste boom slaagde voor de uitgevoerde proeven die een windlast van 12 Beaufort simuleren. Een windkracht van 12 Bft staat gelijk aan een zware storm met windsnelheden van meer dan 120 km/uur, wat ernstige schade kan veroorzaken voor de omwonenden. Uit veiligheidsoverwegingen heeft het college van burgemeester en schepenen dan ook besloten om reeds vanaf maandag 13 maart te starten met het rooien van de bomen.

Vervanging door duurzamere bomen

De verwijderde populieren zullen worden vervangen door duurzame boomsoorten die beter bestand zijn tegen de zeewind en een diepere penwortel hebben die bestand is tegen verharding en strooizout. Aan de kant van de woningen zullen zomereiken (Quercus robur “Zeeland”) in zuilvorm worden geplant die 6 tot 8 meter hoog worden en een sterk geurende bloesem hebben die bijen aantrekt. Aan de kant van de polderweiden zullen esdoorns (Acer Freemanii Celzam) worden geplant die kunnen uitgroeien tot 15 meter hoog en een piramidale kroon hebben die in de herfst prachtig oranje-rood kleurt. Deze boom is steriel en vormt dus geen bloemen en vruchten, maar trekt desalniettemin vlinders aan.

Veiligheid en biodiversiteit voorop

Met de vervanging van de populieren door duurzamere bomen wordt niet alleen schade aan de wegenis en riolen vermeden, maar wordt ook geïnvesteerd in meer biodiversiteit op deze groene grens tussen de villawijken en de Westkapelse polders. Bewoners worden verzocht om aanplantingen die ze op het openbaar domein rond de populieren hebben aangebracht te verwijderen zodat de werkzaamheden geen hinder of vertraging oplopen. Veiligheid en biodiversiteit staan voorop in deze ingrijpende operatie.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen