vrijdag, februari 23, 2024
HomeKnokke-HeistInzichten uit de Vlaamse Gemeente-Stadsmonitor 2023: Focus op Knokke-Heist

Inzichten uit de Vlaamse Gemeente-Stadsmonitor 2023: Focus op Knokke-Heist

De Vlaamse overheid heeft recentelijk de resultaten van de Gemeente-Stadsmonitor 2023 vrijgegeven, een uitvoerige bron van gegevens over de levenskwaliteit in verschillende gemeenten, waaronder Knokke-Heist. Deze gedetailleerde monitor biedt een helder beeld van de tevredenheid van de inwoners van Knokke-Heist en laat zien hoe verschillende indicatoren zich hebben ontwikkeld sinds 2020. Verder wordt er een vergelijking gemaakt met het algemene presteren binnen het Vlaams Gewest. Deze data geven inzicht in hoe Knokke-Heist het doet op het gebied van welzijn en leefbaarheid, met specifieke aandacht voor verbeterpunten en sterktes.

Tevredenheid van de Inwoners

Geluksgevoel en Leefbaarheid

 • Geluksgevoel: Een indrukwekkende 86% van de inwoners ervaart een hoog geluksgevoel.
 • Tevredenheid over de Buurt en Gemeente: Respectievelijk 85% en 83% van de inwoners zijn tevreden over hun buurt en de gemeente in het algemeen.
 • Digitale en Loketdiensten: 80% van de burgers waardeert de loketdiensten, terwijl 78% tevreden is over de digitale diensten.

Sociaal Weefsel en Veiligheid

 • Sociaal Weefsel: Er is ruimte voor verbetering, met slechts 51% tevredenheid over het sociaal weefsel.
 • Vertrouwen in het Gemeentebestuur: Het vertrouwen in het gemeentebestuur is een aandachtspunt, met slechts 38%.
 • Onveiligheidsgevoel: Opvallend laag, met slechts 2% van de inwoners die zich onveilig voelen.

Evolutie sinds 2020

De meeste indicatoren tonen een lichte afname in vergelijking met 2020, met een daling in het onveiligheidsgevoel en het vertrouwen in het gemeentebestuur.

Vergelijking met Vlaams Gewest

Knokke-Heist onderscheidt zich positief ten opzichte van het Vlaams Gewest op meerdere vlakken:

 • Tevredenheid over Loketdiensten: +13%
 • Consultatie Bewoners: +13%
 • Digitale Diensten: +11%

Kernindicatoren uit Registerdatabanken

Demografische en Economische Indicatoren

 • Bevolkingsdichtheid: 497 personen per km².
 • Mediaanprijs Huizen: €750.000, een sterke stijging sinds 2020.
 • Werkzaamheidsgraad: 75,2%, een stijging van 2,7%.
 • Netto-Inkomen per Inwoner: €29.770, ook toegenomen.

Leefomgeving en Veiligheid

 • Restafval: Een lichte toename tot 140,4 kg per inwoner.
 • Criminaliteitsgraad: Afgenomen tot 64,3 feiten per 1.000 inwoners.
 • Kansarmoede-index: Aanzienlijk gedaald naar 12,6%.

Stedelijke Ontwikkeling

 • Bebouwingsgraad: Licht gestegen tot 28,9%.
 • Financiële Schuld per Inwoner: Gedaald naar €1.257,60.

Conclusie en Aanbevelingen

Knokke-Heist toont zich als een gemeente waar het goed leven is, met een hoge mate van tevredenheid en welzijn onder haar inwoners. Echter, de uitdagingen op het gebied van sociaal weefsel en vertrouwen in het gemeentebestuur vragen om gerichte aandacht. De gemeente blijft het goed doen in vergelijking met de algemene benchmarks van het Vlaams Gewest, wat wijst op een sterke positie op diverse welzijns- en leefbaarheidsindicatoren. De diverse lokale partijen kunnen nu aan de slag om hun verkiezingsprogramma te spijzen met deze kerncijfers.

1 REACTIE

 1. “Vertrouwen in het Gemeentebestuur: Het vertrouwen in het gemeentebestuur is een aandachtspunt, met slechts 38%.”

  Menig Knokke-Heistenaar denkt het volgende: “Nog altijd 38%”

  “Mediaanprijs Huizen: €750.000, een sterke stijging sinds 2020.”

  Menig Knokke-Heistenaar denkt het volgende: “Inderdaad”

  “Bebouwingsgraad: Licht gestegen tot 28,9%”

  Menig Knokke-Heistenaar denkt het volgende: “Maar 28,9%”