HomeKnokke-HeistKalfstraat zal breder worden

Kalfstraat zal breder worden

In opdracht van het gemeentebestuur start op maandag 19 april 2021 een aannemer met het verbreden van de Kalfstraat en dit tussen de brug over de Izabellavaart en de wijk Izabellapolder.  Deze werkzaamheden staan tot uiterlijk 12 mei 2021 gepland. Tijdens de duur van deze werkzaamheden is de Kalfstraat ter hoogte van de werkzone afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.  Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de werken. In de Kalfstraat is er enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten.  Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Graaf Jansdijk, Jan Devischstraat, Kragendijk en Kalvekeetdijk (en omgekeerd). 

Waarom verbreden?  

De Kalfstraat tussen de Izabellavaart en Izabellapolder is momenteel amper 4,65 meter breed, inclusief een holle greppel. Op de Kalfstraat zit veel bestemmingsverkeer voor Het Zoute en ook landbouwers gebruiken deze weg om de diverse landerijen te kunnen bereiken. Ter hoogte van manège Ponderosa is er ook trafiek met aanhangwagens die de manège op- en afrijden. De huidige wegenis is smal voor dit type verkeer en deze intensiteiten. Ook de typologie van personenwagens die deze weg gebruiken zijn vrij breed. Daardoor wordt de groenberm op de westkant van de weg steevast uitgereden. De afgelopen jaren werden die bermen hersteld met wat grind en steenslag, maar dit is geen duurzame oplossing.  De huidige rijweg is ook versleten door het steeds opnieuw afrijden van de bermen en vertoont diverse verzakkingen en scheuren.  

Halve meter breder 

De rijweg kan nog 0,50 meter verbreed worden tot tegen de gracht op de westzijde waardoor een rijweg van 5,15 meter ontstaat. Oostwaarts kan niet verbreed worden gezien de bomenrij en het bestaande fietspad. De verbreding zal de veiligheid, vlot kruisend verkeer en de doorstroming ten goede zal komen. Het gemeentebestuur wil die verbreding op een duurzame en structurele manier uitvoeren om verdere verzakkingen en scheuren in de toekomst te vermijden. Dit gebeurt door middel van een uitkraging op de westzijde. De uitkraging wordt uitgevoerd met een keerwand en een roffeltegel. Dergelijke tegel is uitgerust met noppen waardoor bestuurders goed voelen dat ze zich tegen de rand van de rijweg bevinden. De keerwanden zijn essentieel om te vermijden dat alles wegschuift. De huidige rijweg is ook versleten door het steeds opnieuw afrijden van de bermen en vertoont diverse verzakkingen en scheuren. Daarom moet met deze ingreep ook de onderlaag en toplaag van de rijweg vernieuwd worden.  

De werken worden geraamd op 162.667,93 € incl. btw.   

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers