1.8 C
Knokke-Heist

Klimaatplan MOW aanpak in 2023

Met het Klimaatplan MOW verbinden we ons er als beleidsdomein toe om minder broeikasgassen uit te stoten (mitigatie), en ons veerkrachtig aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering die we nu al ervaren (adaptatie).

Het plan heeft als doel om de eigen werking en infrastructuur te verduurzamen met 20 ambitieuze maatregelen die we gezamenlijk zullen uitvoeren.

Het agentschap MDK probeert al een tijd op die verandering in te spelen, denk maar aan het Masterplan Kustveiligheid, het project Seinen en Lichten, de vergroening van de vaartuigen en onze eerste elektrische veerboot “Raveel Ontmoet Ensor”.

Onlangs ging een eerste themasessie door met focus op klimaatadaptatie, hoe passen we onze infrastructuur aan om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Op het programma stonden een paar boeiende projecten van het beleidsdomein MOW over zeewering, overstromingen, extreme droogte en waterschaarste.

In 2023 staan er nog vier sessies gepland over:

·         Duurzaam personenvervoer

·         Vergroening scheepvaart

·         Hernieuwbare energie

·         Energie-efficiënte overheidsgebouwen

Like & deel onze nieuwsberichten

Geniet elke dag van onze gratis krant en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. We waarderen het als je onze berichten op sociale media leuk vindt en deelt, dit helpt ons om onze inhoud nog verder te verspreiden. Dank je wel voor je steun en we hopen je regelmatig terug te zien!

logo kneistikrant

Ook dit moet je even lezen