16.9 C
Knokke-Heist

Knokke-Heist bouwt aan klimaatbestendige gemeente met hemelwaterplan en tegelwippen

Op Wereldwaterdag 22 maart 2023 lanceert Knokke-Heist haar gemeentelijk hemelwaterplan om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Door nattere winters en drogere zomers is het cruciaal om het grondwater aan te vullen. Daarom implementeert de gemeente technieken om water ter plaatse te houden, te infiltreren en te bufferen. Onder andere bij de heraanleg van de doortocht van Heist en de Zeedijk tussen het Visserhuldenplein en Zeebrugge worden dergelijke rioolinfiltratiesystemen gebruikt.

Tegelijkertijd organiseert Knokke-Heist het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen om de gemeente groener te maken. Met ambassadeurs Tine Embrechts en Bartel Van Riet breken steden en gemeenten zoveel mogelijk tegels uit om plaats te maken voor groen. In de Leliedreef, Swolfsstraat en Kustlaan werden al 295 m², 788 en 366,5 tegels vervangen door groenzones en bijvriendelijke krentenboompjes.

Wil je ook meehelpen aan een klimaatbestendige gemeente? Geef dan je uitgebroken tegels in via de tegelteller op https://vk-tegelwippen.be/ en win maandelijks leuke prijzen! Ook kan je een geveltuin aanleggen. Een smalle groene strook in het trottoir tegen de gevel waar je zelf verantwoordelijk bent voor de groenaanleg en het onderhoud. Neem contact op met de dienst Klimaat, Milieu & Natuur via milieu@knokke-heist.be voor hulp bij een duurzame geveltuin.

Met deze initiatieven bouwt Knokke-Heist aan een klimaatbestendige gemeente en draagt het haar steentje bij aan een groenere wereld.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen