17.9 C
Knokke-Heist

Knokke-Heist: Een Analyse van de Bevolkingsdynamiek in 2022

Knokke-Heist, onze gemeente die bekend staat om haar levendige cultuur en kustlijn, heeft recentelijk haar bevolkingsstatistieken voor 2022 gepubliceerd. Deze gegevens, die nu beschikbaar zijn op de gemeentelijke website, onthullen enkele opmerkelijke trends en veranderingen in de demografie van de gemeente.

Het totale bevolkingsaantal van Knokke-Heist is gedaald tot 32.621 inwoners, een daling van 242 ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling is minder uitgesproken in Heist dan in Knokke, waardoor het aantal inwoners van Heist (12.924 of 40%) dichter bij het aantal inwoners van Knokke (14.739 of 45%) komt. De kleinste deelgemeente, Ramskapelle, zag een lichte stijging van haar bevolking tot 854 inwoners, terwijl Westkapelle een daling van 71 inwoners tot 4104 noteerde.

De actieve bevolking, gedefinieerd als de groep tussen 25 en 65 jaar, bleef stabiel op 47%. De babyboom die in 2021 werd waargenomen, lijkt te zijn gestopt, met een terugkeer naar ongeveer 180 nieuwe inwoners per jaar. De geboortecijfers liggen aanzienlijk lager dan de sterftecijfers, met respectievelijk 5,30 en 16,62 per duizend inwoners. Ondanks een negatieve natuurlijke groei van -369, werd dit enigszins gecompenseerd door een positief migratiesaldo van +86.

De bevolking van Knokke-Heist bestaat uit bijna 16.806 gezinnen. 42% van deze gezinnen bestaat uit één persoon, terwijl 45% uit twee of meer personen zonder minderjarige kinderen bestaat. Het aantal alleenstaanden daalde met 450, terwijl het aantal gezinnen zonder minderjarige kinderen met 376 steeg.

Het aantal buitenlanders in de gemeente is gestegen tot 3017, mede door de oorlog in Oekraïne. Onder deze buitenlanders zijn 179 Oekraïners, waarvan 160 in het afgelopen jaar zijn aangekomen. Het aantal erkende vluchtelingen bleef echter stabiel.

Het aantal huwelijken steeg in 2022 tot 105, mogelijk als gevolg van uitgestelde huwelijken door de coronamaatregelen. Het aantal overlijdens blijft echter stijgen, met 49% in het plaatselijke ziekenhuis, 29% in een rust- en verzorgingstehuis en de rest thuis of bij kennissen.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen