17.9 C
Knokke-Heist

Knokke-Heist gaat samenwerken met Blankenberge, Zuienkerke en De Haan op vlak van sociale woningen

Het Vlaams Decreet Wonen zorgt voor een nieuwe sociale woonmaatschappij in Knokke-Heist. Ondanks beroep tegen het decreet, gaat de oprichting door vanaf 1 juli 2023.

Het nieuw Vlaams Decreet Wonen, gepubliceerd op 10 september 2021, heeft tot doel het sociale wonen in Vlaanderen beter te organiseren. Eén van de bepalingen van dit decreet is dat er in elke gemeente slechts één sociale woonactor actief mag zijn, met een minimum van 1.000 sociale woningen als ondergrens. Deze regel heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe sociale woonmaatschappij in Knokke-Heist.

De gemeente Knokke-Heist was het niet eens met dit decreet en tekende beroep aan. Echter, op 24 november 2022 verwierp het Grondwettelijk Hof alle middelen, waardoor de gemeente zich genoodzaakt zag zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Als gevolg hiervan heeft Knokke-Heist de aanvraag goedgekeurd voor de oprichting en erkenning van een nieuwe sociale woonmaatschappij. Het werkingsgebied van deze nieuwe maatschappij omvat Knokke-Heist, Blankenberge, Zuienkerke en De Haan, met ingang van 1 juli 2023.

De oprichting van de nieuwe sociale woonmaatschappij kan leiden tot een efficiëntere aanpak van sociale woningbouw en beter beheer van de beschikbare middelen. Het doel is om meer mensen te voorzien van betaalbare woningen en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen van het Vlaams Decreet Wonen.

Hoewel het Grondwettelijk Hof het beroep van Knokke-Heist verwierp, blijft het debat over het decreet voortduren. Sommigen beweren dat de bepalingen in het decreet de autonomie van gemeenten inperken, terwijl anderen stellen dat het een noodzakelijke stap is om de sociale huisvestingssector in Vlaanderen te moderniseren.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen