15 C
Knokke-Heist

Knokke-Heist Maakt Plannen Tegen Jeugdleegloop

Knokke-Heist, heeft tijdens op de infoavond in de Zaal Ravelingen een ambitieus plan aangekondigd om de migratie van jonge inwoners te stuiten: het aanbieden van betaalbare woningen en het opnieuw inrichten van het stationsgebouw van Heist. Het gemeentebestuur zet in op een aanpak waarbij betaalbare woningen 20% goedkoper zijn dan de gemiddelde nieuwbouwwoningen in de regio.

In Heulebrug, een wijk van Knokke-Heist, worden in samenwerking met Betaalbaar Huren (BVK) en de West-Vlaamse Intercommunale 24 woningen ontwikkeld, variërend van één tot drie slaapkamers. Hiermee toont de gemeente haar toewijding aan de instandhouding van een diverse en inclusieve gemeenschap.

Het centrale element van het herontwikkelingsplan is de transformatie van het stationsgebouw van Heist, recentelijk aangekocht door de gemeente, tot een hub voor lokale jeugdorganisaties. De locatie zal onderdak bieden aan diverse verenigingen, waaronder speelpleinwerking, de Chiro, academie MAAK en muziekvereniging Sint-Cecilia. Het station zal volledig worden afgebroken en vervangen door een duurzaam gebouw met drie verdiepingen en een ondergrondse ruimte.

Het plan omvat ook een reeks appartementen aan de Heistlaan, gunstig gelegen nabij voorzieningen zoals winkels, recreatiegebieden en de nieuwe scholencampus. De focus ligt op jonge gezinnen, met 40% van de 117 geplande appartementen die verkocht zullen worden als betaalbare woningen.

De financieringsaspecten van deze betaalbare woningen zijn een cruciaal aandachtspunt voor potentiële kopers. Het is belangrijk om te beseffen dat de bank meestal slechts maximaal 90% van het aankoopbedrag zal lenen, wat betekent dat een aanzienlijke eigen inbreng nodig is. De keuze voor de looptijd van de lening speelt ook een grote rol in de maandelijkse betalingsdruk en de totale terugbetaalde rente.

Er zijn echter ook enkele punten van zorg met betrekking tot deze plannen. Bezwaarschriften, die momenteel worden geanalyseerd, zijn ingediend tegen de plannen voor de herziening van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpskern. Deze omvatten vijf nieuwe projectzones. Op 23 juni wordt een beslissing van het college verwacht.

Naast deze inspanningen worden ook aanvullende groene ruimtes aangelegd, zoals een waterbuffer en hondenlosloopweide en een parkzone. Ondanks bezorgdheden over de huidige plannen, belooft de gemeente de feedback serieus te nemen en te werken aan de leefbaarheid en cohesie binnen de gemeenschap.

Wat is de volgende stap in deze ambitieuze plannen voor Knokke-Heist? Zal de gemeente erin slagen om de jonge generaties te behouden en een duurzame toekomst te creëren? Blijf op de hoogte van deze belangrijke ontwikkelingen.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen