vrijdag, april 19, 2024
HomeKnokke-HeistKnokke-Heist schittert als Nieuwe Pleegzorggemeente Tijdens Nationale Pleegzorgweek

Knokke-Heist schittert als Nieuwe Pleegzorggemeente Tijdens Nationale Pleegzorgweek

Knokke-Heist viert trots zijn erkenning als Pleegzorggemeente tijdens de nationale Week van de Pleegzorg van tien tot negentien november tweeduizend drieëntwintig. Dit lovenswaardige initiatief onderstreept de toewijding van de badplaats aan het ondersteunen en bevorderen van pleegzorg binnen de gemeenschap.

Als Pleegzorggemeente zet Knokke-Heist zich in voor het verhogen van het bewustzijn en het werven van nieuwe pleeggezinnen, benadrukkend dat ieder kind verdient op te groeien in een veilige en liefdevolle omgeving. Het gemeentebestuur engageert zich verder in sensibiliseringscampagnes en zet zijn pleegouders in het zonnetje voor hun onbaatzuchtige inspanningen.

Sinds negen november erkent de gemeente de cruciale rol van drieëntwintig actieve pleeggezinnen, geleid door de overtuiging dat hun liefde en zorg een levensveranderende invloed hebben. Schepen Nick Wenmaeckers, met persoonlijke ervaring als pleegouder, prijst deze gezinnen voor hun onmisbare bijdrage aan de gemeenschap.

Met een open uitnodiging aan haar inwoners, bedrijven en organisaties, streeft Knokke-Heist ernaar een beweging te creëren die de toekomst van kwetsbare kinderen veiligstelt. Het persoonlijke verhaal van Bianca, een jarenlange pleegouder, illustreert de gemeente’s roeping: “Elke last die ik voor een kind kan verlichten, maakt alles de moeite waard.”

Geïnteresseerden in pleegzorg worden aangemoedigd om meer te leren en deel te nemen aan dit nobele doel. Voor meer informatie, bezoek de website of neem contact op met Pleegzorg West-Vlaanderen via e-mail of telefoon.

Knokke-Heist belichaamt de geest van zorg en gemeenschapssteun als Pleegzorggemeente. Samenwerking kan een wereld van verschil maken, waarbij elke daad van zorg telt. Laten we samenwerken aan een hoopvolle toekomst voor onze kinderen.