18.9 C
Knokke-Heist

Knokke-Heist subsidieert duurzame evenementen met herbruikbare bekers

Sedert 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Het gemeentebestuur wil de toepassing van deze maatregel zoveel mogelijk stimuleren door ondersteuning te bieden aan de lokale verenigingen in de vorm van een subsidie. Door in te zetten op duurzame lokale evenementen hoopt de gemeente te helpen om de afvalberg tot een minimum te herleiden en zo onze ecologische voetafdruk opnieuw een stuk kleiner te maken. 

De subsidie voorziet een terugbetaling van 50% van het totaalbedrag van de eindfactuur met een maximum van 1000 euro per vereniging en per jaar. Het totaalbedrag van de eindfactuur omvat enkel de uitgaven voor de huur van herbruikbare bekers. Dit bevat niet de kosten van beschadigde, verloren, sterk verontreinigde en te laat teruggebrachte bekers, annuleringskosten en boetes. 

Voorwaarden voor de aanvraag van de subsidie 
Een subsidie kan echter niet zomaar aan iedereen en onder gelijk welke voorwaarden worden toegekend. Hiervoor is dan ook een subsidiereglement opgesteld waarin de procedure netjes uitgelegd staat. De subsidie wordt verleend aan: 

  • Erkende adviesraden uit Knokke-Heist; 
  • Verenigingen uit Knokke-Heist die door een adviesraad en/of de gemeente erkend zijn met maatschappelijke zetel te Knokke-Heist; 
  • Inwoners, scholen en ouderraden en instellingen uit Knokke-Heist die een activiteit met een maatschappelijk doel en zonder enig winstoogmerk organiseren zoals bv. goedgekeurde wijk- en straatfeesten. 

De evenementen dienen goedgekeurd te zijn door de gemeente en moeten plaatsvinden op het grondgebied van Knokke-Heist. Om je evenement te laten goedkeuren volstaat het om minstens 30 dagen voor aanvang een aanvraag in te dienen via ons digitaal evenementenloket. De evenementen hebben een openbaar karakter. Evenementen met een privékarakter zijn uitgesloten. 

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen