vrijdag, april 12, 2024
HomeKnokke-HeistKnokke-Heist vernieuwt algemeen politiereglement: wat verandert er?

Knokke-Heist vernieuwt algemeen politiereglement: wat verandert er?

In Knokke-Heist staat er een belangrijke herziening van het algemeen politiereglement op de agenda. Deze wijzigingen, die komende donderdag in de gemeenteraad besproken worden, zijn het resultaat van uitgebreid overleg met diverse stakeholders, waaronder de lokale politie en gemeentediensten. Het doel? Het reglement actualiseren om het beter af te stemmen op de hedendaagse noden en regelgevingen.

Aanpassingen in een notendop

GAS-sancties en -inbreuken

De revisie ziet een verhoging van de maximale geldboete voor meerderjarigen naar €500. Een significante wijziging betreft de verantwoordelijkheid van ouders of voogden en de introductie van kentekenaansprakelijkheid bij GAS-inbreuken.

Focus op GAS-bemiddeling

Een duidelijke verschuiving naar GAS-bemiddeling wordt benadrukt door de aanpassing van de titel van sectie 1.3.5. Dit wijst op een voorkeur voor bemiddeling in de aanpak van inbreuken in plaats van het uitschrijven van een gas-boete.

Actualisering van definities

Nieuwe definities en aanpassingen raken onder meer winkelstraten, drones, afbraakwerken, en bierfietsen. Deze veranderingen weerspiegelen de evolutie in het gemeentelijk leven en de opkomst van nieuwe technologieën.

Openbare rust, veiligheid & overlast

Het verbod op vuurwerk wordt strenger, met uitzonderingen voor nieuwjaarsnacht en specifieke evenementen. Ook introduceert het reglement regels tegen agressief bedelen en de verplichting voor eigenaars om leegstaande gebouwen af te sluiten.

Strand en zee

Aanpassingen in de toegang tot het strand en de signalisatie van bewaakte zones dragen bij aan een veiliger en duidelijker gereguleerde kustlijn.

Bouwwerken, handelszaken & bijeenkomsten

De regelgeving rond bouwstops tijdens de zomer en het weekend wordt verfijnd, net als de regels voor het plaatsen van goederen in de openbare ruimte.

Publiciteit & Reclame

Nieuwe reguleringen rond het gebruik van “te koop” en “te huur” borden duiden op een poging om visuele vervuiling en misleidende praktijken tegen te gaan.

Reflectie en analyse

Deze revisie illustreert de inzet van Knokke-Heist om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, met aandacht voor zowel traditionele problematieken als de uitdagingen van nieuwe technologieën. Het streven naar een evenwicht tussen handhaving en flexibiliteit is duidelijk, waarbij de gemeente zich aanpast aan de veranderende behoeften van haar inwoners en bezoekers.

Niettemin, ondanks de brede reeks aanpassingen, blijven er zorgen onder de inwoners, met name over de problematiek rond het innemen van de openbare weg door middel van “verboden” parkeerborden. Dit punt, vooral actueel in de wijk Het Zoute, waar onlangs 50 dergelijke borden werden geteld, toont aan dat er nog ruimte is voor verdere discussie en mogelijk aanpassing.

De herziening van het algemeen politiereglement in Knokke-Heist markeert een belangrijke stap voorwaarts in het beheer van openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Door te focussen op zowel de aanpak van traditionele overlast als het anticiperen op nieuwe uitdagingen, toont de gemeente haar inzet voor een leefbare en veilige omgeving. Echter, de voortdurende dialoog met de gemeenschap blijft essentieel om te zorgen dat het reglement de realiteit van alle inwoners weerspiegelt.