zaterdag, april 20, 2024
HomeKnokke-HeistKnokke-Heist Versus Verharding: Een Lichtpunt in de Betonwoestijn van Vlaanderen?

Knokke-Heist Versus Verharding: Een Lichtpunt in de Betonwoestijn van Vlaanderen?

In tegenstelling tot de perceptie van de vele nieuwbouw en de trend in vele andere Vlaamse steden en gemeenten. Waar West-Vlaanderen gemiddeld 16,69% van haar grondgebied heeft opgeofferd aan verharding, en Vlaanderen als geheel zelfs op 16,52% staat, breekt Knokke-Heist (16,53%) met de norm door een stap terug te doen van de verhardingscultuur die de rest Vlaanderen lijkt te overspoelen.

In een opmerkelijke vaststelling zijn de Antwerpse gemeenten de betonkoningen van het land, met een gemiddelde verharding van 19,44%. Limburg daarentegen, toont zich als het groene hart van Vlaanderen, met slechts 12,98% van haar grond in de greep van beton en asfalt.

Deze onthullingen komen in een tijd waarin de roep om actie tegen oververharding luid klinkt, maar de reactie van beleidsmakers lijkt te verzanden in aarzeling en onbeslistheid. Ondanks de duidelijke noodzaak voor een bouwshift – een beleid gericht op het stoppen van verdere verharding en het stimuleren van ontharding – blijft concrete regelgeving uit.

Opvallend genoeg zijn er maar drie gemeenten in Vlaanderen die het beter doen dan in 2013: Hemiksem en Mesen tonen verbetering, terwijl Spiere-Helkijn op een standvastige positie blijft steken, zonder verdere toename in verharding. Dit wijst op een zorgwekkende trend waarbij het overgrote deel van Vlaamse gemeenten meer grond heeft verhard dan voorheen, een beweging die haaks staat op de noodzaak voor duurzame en groene stedelijke planning.

“Het is hoog tijd dat we actie ondernemen,” benadrukt een lokale expert, die de vinger op de zere plek legt bij het ontbreken van daadkrachtige beslissingen vanuit de politiek. De bouwshift, een cruciaal instrument in het gevecht tegen verdere verharding, blijft een concept zonder wettelijke ruggengraat. Het ontbreekt niet aan inzicht in wat moet gebeuren, maar aan de moed om deze kennis om te zetten in beleid dat onze toekomst kan veiligstellen.

In het licht van deze bevindingen staat Knokke-Heist als een baken van hoop, al kan die hoop snel smelten als sneeuw voor de zon. Als men blijft volhouden dat er blijkbaar veel beton zal worden gebruikt bij de bouw van de tweede golf.

Laat Knokke-Heist een voorbeeld blijven in de strijd tegen oververharding, een strijd die niet alleen van belang is voor de esthetiek van de gemeente, maar ook voor de duurzaamheid en leefbaarheid van onze planeet. Benieuwd wat de lokale partijen hierover opnemen in hun programma naar de gemeenteraadsverkiezingen! Volg Kneistikrant want de komende maanden gaan we hier dieper op in!